Illustration människor och pengar

Höjda löner och slopat karensavdrag

Publicerad: 2023-06-07

Den osäkra ekonomiska situationen med inflation och reallönesänkningar har skapat ett akut behov att stärka våra medlemmars ekonomiska förutsättningar.

Den här avtalsrörelsen går vi därför in med full kraft för att förbättra våra medlemmars löneutveckling. Staten har inte råd att förlora viktig kompetens till andra branscher. 

Mer än märket

Att arbetsgivarna följer märket när de sätter nya löner är ett viktigt och självklart krav, men vi vill mer. Utöver det kräver vi också garantier på att varje anställd får höjd lön, i synnerhet de som tjänar minst.

Slopad karensdag och högre semesterersättning

Utöver högre löner behöver vi förbättra flera andra ekonomiska förhållanden för våra medlemmar, så att de kan leva på sina inkomster. Dagens karensdag innebär exempelvis stor ojämlikhet mellan den som alltid måste vara på plats på jobbet och den som kan arbeta hemifrån. Den leder också till att medarbetare som är sjuka känner sig tvingade att jobba av ekonomiska skäl – något som medför ökad smittrisk på arbetsplatsen och större sjukfrånvaro på sikt. Därför vill vi slopa karensavdraget och införa sjuklön från första dagen.

Vi vill också att skillnaderna i semesterersättning utjämnas genom uppräkning av semesterlönegarantin, så att de som har lägst lön får mer semesterersättning.

Åtgärder mot lönediskriminering

Arbetsgivarna i staten måste också göra ännu mer för att motverka all typ av lönediskriminering, exempelvis på grund av kön. Om diskriminering upptäcks ska den åtgärdas, utan att det påverkar övriga anställdas löneutveckling negativt. Våra medlemmar ska inte behöva betala priset för att arbetsgivaren lönediskriminerar.  

Vi kräver:

  • Att lönerna ska höjas med minst 7,4 % under två år
  • En garanterad löneökning för varje individ, för att säkerställa en reallöneökning för alla över tid  
  • Att karensavdraget slopas och sjuklön införs från dag ett
  • Att semesterlönegarantin höjs så att de som tjänar minst får en högre semesterersättning
  • Att arbetsgivaren inte använder det gemensamma löneutrymmet för att åtgärda eventuell lönediskriminering, utan gör det på ett sätt som inte påverkar andra medarbetares löneutveckling negativt.
Alla våra krav

Bidra till bättre villkor inom staten

För att lyckas i årets avtalsrörelse behöver vi vara många som står bakom våra krav. Vi behöver dig. Är du inte redan medlem – bli det idag!

Om du inte jobbar inom staten, men vill bidra till bättre förutsättningar för att statsanställda kan du vara med och sätta press genom att skriva upp dig på listan här nedanför. Då får du löpande uppdateringar om hur du kan påverka för bättre villkor inom staten. 

Bättre villkor inom staten, nu!

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss