Arbetsmiljöveckan 2022

Komplex bild av arbetsmiljön för STs medlemmar

Publicerad: 2022-10-17

Årets arbetsmiljöundersökning tar upp flera nya frågor, till exempel om jämställdhet, trakasserier och den digitala arbetsmiljön. Resultaten är splittrade, berättar Martina Saar, utredare på Fackförbundet ST och ansvarig för rapporten. Den 27 oktober har du som är förtroendevald möjlighet att få en förhandstitt på materialet, höra våra analyser och börja tänka på hur resultaten kan vara användas i det lokalfackliga arbetet.

Martina Saar

Tre frågor till Martina Saar om resultaten i rapporten. 

Är det något i resultaten som sticker ut i jämförelse med förra rapporten? 

– Det som är nytt med rapporten är att vi frågar om den digitala arbetsmiljön utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Digitaliseringen är här för att stanna och därför behöver vi prata om den som en del av vår arbetsmiljö. I den här rapporten ser vi arbetet med den digitala arbetsmiljön brister. 

Många upplever uppgivenhet över att inte ha inflytande. 18-29 åringarna ser framför allt behovet av mindre teknikstrul och snabbare program, medan de äldre vill ha bättre användarvänlighet och support.  

Det som kan vara intressant för förtroendevalda och medlemmar är att vi i år delat upp resultaten utifrån kön och åldersgrupper. I flera fall är resultaten även redovisade på avdelningsnivå. 

Är det något som är extra positivt? 

– Det är positivt att många är nöjda med sin arbetsmiljö på det stor hela och då framför allt den fysiska arbetsmiljön. Men när vi frågade mer ingående frågor framgår en komplex och heterogen bild av hur det står till med arbetsmiljön. Även om det är många som är nöjda är det också en alltför stor grupp medlemmar som upplever stora brister i sin arbetsmiljö. 

Är det något som du vill slå larm om som förtroendevalda bör känna till? 

– Den ökande arbetsbelastningen fortgår alltjämt och många upplever att den bara ökar. Det leder till stress och ohälsa. Det ser naturligtvis olika ut beroende på arbetsplats och avdelning och vi behöver arbeta vidare med detta på avdelningsnivå för att kunna komma till rätta med problem med exempelvis hög arbetsbelastning på enskilda arbetsplatser eller avdelningar.  

Vad kan man göra om man vill veta mer?

– Den 27 oktober bjuder vi in alla våra förtroendevalda till ett digitalt frukostseminarium där jag kommer ge en övergripande bild över hur arbetsmiljön ser ut för Fackförbundet STs medlemmar på teman som fysisk, psykosocial och digital arbetsmiljö. Jag kommer lägga lite extra krut på de resultat vi fått rörande stress och arbetsbelastning. Dessutom kommer jag även gå in medlemmars syn på jämställdhet och resultat kring trakasserier och hot och våld. Förutom mig kommer ni få träffa andra representanter från kansliet som kommer att berätta om hur ni som förtroendevalda kan jobba med frågorna lokalt.