LTU-Nyheter

Publicerad: 2022-05-11

|Uppdaterad: 2022-12-20

Inför löneförhandlingarna 2022

Löneenkät

Hej medlem i OFRs

Nu förbereder vi oss inför arbetet med löneförhandlingarna och det är viktigt att vi i förhandlingsgruppen har så stor kunskap som möjligt om ditt arbete när vi möter din chef. 

Vi vill ha ditt svar senast 10 oktober 2022. 
Ifall du finns på doktorandstegen behöver du inte besvara enkäten.

Hello member

Now we are preparing for the work with the salary negotiations and it is important that we in the negotiation group have as much knowledge as possible about your work when we meet your boss.

We want your answer by the 10th of october, 2022.
You don´t need to answer if you are on the salary lader for Phd-student

Länk till enkäten

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss