LTU-Aktuellt

Resultat löneförhandling - Salary negotiations 2023 (in English below)

Här kommer en liten sammanfattning av de löneförhandlingar som har skett under hösten.

Revisionsdatum är den 1 oktober vilket innebär att ny lön gäller från och med oktober månad.
Ni kommer att få retroaktiv lön för oktober och november utbetald tillsammans med den nya lönen i december.

Förhandlingarna avslutades den 20 november vilket innebär att det  datumet ska ni använda för att ändra till exempel er sjukpenningsgrundande inkomst.

Vi har förhandlat för ca 400 personer totalt på LTU där den största delen är våra egna medlemmar men även de medlemmar som ingår i Sveriges lärare, Vårdförbundet, Ledarna och som valt lokala kollektivavtalsförhandlingar via förhandlingsorganisationen OFRs. För  våra ca 60 doktorandmedlemmar har vi tillsammans med SACO förhandlat ny doktorandstege.

Vårt centrala avtal garanterade ett lägsta möjliga utfall på 4,1 % för kollektivet. Resultatet för oss på LTU blev ca 4,4-4,5 % i genomsnitt.

Den nya doktorandstegen:
Steg 1 (Ingångslön): 34 100 kr/månad
Steg 2 (150 hp/lic examen/mittseminarium): 39 500 kr/månad 

Fackförbundet ST, sektionen vid Luleå tekniska universitet

  Salary negotiations 2023

  Here is a small summary of the salary negotiations that took place during the autumn.

  The revision date is October 1, which means that the new salary applies from October onwards. You will receive retroactive salary for October and November paid together with the new salary in December.

  The negotiations ended on November 20, which is the date you can use to change your sickness benefit qualifying income (at Försäkringskassan)

  Our central agreement guaranteed a minimum possible yield of 4.1% for all members combined. We have negotiated for a total of approx. 400 persons, 230 employees in operational support and +100 in the institutions.The result was approx. 4.4-4.5% on average with approx. 

  For our approx. 60 doctoral student members, we have together with SACO negotiated a new doctoral student salary ladder.

  The new doctoral student salary ladder:
  Step 1 (Starting salary): SEK 34,100/month
  Stage 2 (150 credits/lic degree/midterm seminar): SEK 39,500/month

  Fackförbundet ST, sektionen vid Luleå tekniska universitet

   Tårtmöten / Cake meetings

   Vi håller just nu på att planera några till tårtmöten med medlemmarna. Håll utkik efter uppdateringar på webben!

   We are currently planning several more cake meetings with our members. Stay tuned for more information!

    ST verksamhet

    Inför löneförhandlingar 2023

    För att vi ska göra ett bra arbete måste vi i förhandlingsgruppen har stor så stor sakkunskap som möjligt om ditt arbete. Därför är det viktigt att du fyller i det här formuläret så att vi har möjlighet att hitta stöd i vår förhandling med din chef.

    Vi vill ha ditt svar senast 10 oktober 2023. Bäst är att lämna in den efter du haft ditt lönesamtal men det går också bra innan. Dina svar kan inte behandlas anonymt men kommer att vara konfidentiella. Vi sparar inte dina svar längre än till förhandlingarna är avslutade. Ifall du finns på doktorandstegen behöver du inte besvara enkäten.

    Länk till formuläret

    In order for us to do a good job, we in the negotiating team must have as much expertise as possible about your work. Therefore, it is important that you fill out this form so that we have the opportunity to find support in our negotiation with your manager

    We want your response by October 10, 2023. It is best to submit it after you have had your salary discussion, but it is also fine before. Your answers cannot be processed anonymously but will be confidential. We will not save your answers beyond the conclusion of the negotiations.

    If you are on the doctoral ladder, you do not need to answer the form.

     Inför löneförhandlingar 2023

     Fackförbundet ST

     Box 5308

     102 47 Stockholm

     Besök: Sturegatan 15

     Telefon: 0771-555 444

     E-post: st@st.org

     Orgnr: 802003-2101

     Följ oss