Bild på Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Publicerad: 2022-01-25

Välkommen till Fackförbundet ST vid Högskolan i Gävle. Vi välkomnar alla, oavsett utbildning, befattning och arbetsuppgifter eftersom vi tror på idén om att alla anställda på arbetsplatsen tjänar på att gå samman i en fackförening i stället för att dela upp sig i olika yrkesförbund. En arbetsplats - ett fackförbund.

På vår sida kan du hitta aktuella nyheter från vår sektion och från ST, kalender, protokoll från styrelsemöten, information från kulturombud och annat som rör vår arbetsmiljö och vad som händer på högskolan.

Observera! En del av innehållet på sidan är endast tillgängligt för inloggade ST-medlemmar,  För att kunna se allt  behöver du därför logga in med Bank-ID för att verifiera ditt medlemskap.

Kontaktpersoner

  • Sektionstyrelsen - Se nedan. (E-post: st-styrelse@hig.se
  • Arbetsmiljöombud:  Ola Jeppsson

Våra avtal

Kollektivavtal för avtalsområdet Universitet och högskola

Lokalt arbetstidsavtal TA-personal

Lokalt arbetstidsavtal Lärare

Lokalt avtal sjukvårdskostnader

Protokoll 

MBL-protokoll

Offentliga protokoll (MBL, Skyddskommitte, RALS m.fl.) finns på intranätet under Min anställning, eller i diariet (hos registrator).

Sektionsstadgar 
(Våra sektionsstadgar)

Om Fackförbundet ST

Fackförbundet ST ingår i TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) och är en del av OFR (Offentliganställdas Förhandlingsråd).

Vårt motto är: "En arbetsplats - en fackförening". Alla medarbetare är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter.

Styrelsen

Annette GustafssonOrdförande, Styrelseledamot
Lars BorbosVice ordförande