TCO Tjänstemännens centralorganisation

Publicerad: 2022-04-21

|Uppdaterad: 2022-04-21

TCO är en centralorganisation för 13 olika fackförbund i Sverige. Fackförbundet ST ingår i TCO. TCOs uppgift är bland annat att värna om de fackliga fri- och rättigheterna och företräda medlemsförbunden i det internationella fackliga arbetet. Beslut som rör svenska arbetstagare tas allt oftare i utlandet, inom EU eller av företagsledningar i multinationella bolag. Därför engagerar sig TCO i Europasamarbetet och i det fackliga globala arbetet.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss