Övriga förtroendevalda

Publicerad: 2022-04-21

Kontakta din valberedning!

Du kan påverka vem som blir förtroendevald. Kontakta valberedningen och föreslå dig själv eller dina kollegor:

Revisorer

De granskar att vi sköter vår ekonomi på ett korrekt sätt: