Arbetsplatsombudet

Publicerad: 2022-04-21

Att vara arbetsplatsombud är ett viktigt uppdrag. Men vad innebär det att vara ombud? Vi förklarar.

Arbetsplatsombudet ska fungera som en första kontakt mellan dig som medlem och ST. Som medlem kan du ställa frågor om lokal facklig verksamhet, avtal, aktuella frågor etcetera. Du kan även ställa mer specifika frågor om din anställning och arbetsplats.

Arbetsplatsombudet har även informationsmaterial om ST till nyanställda och bjuder in till STs seminarier, möten och andra aktiviteter.

Arbetsplatsombud vid Göteborgs universitet

Gemensamma förvaltningen

Humanistiska fakulteten

IT-fakulteten


Nationella enheter


Sahlgrenska akademin


Samhällsvetenskapliga fakulteten


Utbildningsvetenskapliga fakulteten