ST-nytt inom GU oktober 2023

Publicerad: 2023-11-06

Nyhet I höstens första nyhetsbrev slår vi ett extra slag för alla spännande aktiviteter för våra medlemmar. På höstmötet 16 november diskuterar vi RALS och villkoren på våra arbetsplatser, 6 december bjuder vi in till Fika med facket och 11 december står vi värd för ett regionalt seminarium med stiftelsen Expo om hur vi som anställda kan hantera organiserade hot och påtryckningar.

Vill du ha kontakt med ST? Om du har allmänna frågor kring anställningsvillkor är det enklast att kontakta ST Direkt på 0771–555 444 eller stdirekt@st.org. Har du mer lokala frågor kan du mejla st@gu.se så svarar vi så fort vi kan. Du kan även prata med våra arbetsplatsombud. Mer information på sektionens hemsida.

Höstmöte för medlemmar om det nya avtalet – 16 november kl. 16.30-18.00

Mitt i en orolig tid har Fackförbundet ST på central nivå och Arbetsgivarverket kommit fram till ett nytt avtal om löneutveckling och andra villkor. I och med det säkerställs en löneökning inom staten på 7,4% de kommande två åren. Andra vinster är rätt till mödravårdsbesök på arbetstid för båda föräldrarna och bättre villkor vid omlokalisering.

Nu påbörjar vi diskussionerna inom GU om hur vi kan förverkliga avtalet lokalt på bästa sätt.

Alla ST-medlemmar inom GU är välkomna på höstmöte med tema avtal den 16 november kl. 16.30-18.00 i Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen, Hus C (Läroverksgatan 5). Anmäl dig senast 6 november till st@gu.se

Vi bjuder på lätt förtäring, så kom ihåg att ange om du har någon allergi!

Information om ST:s centrala avtalsrörelse finns på webben: För dig inom staten | ST

Fika med din fackliga representant

Om du vill diskutera anställningsvillkor, lön eller arbetsmiljö eller kanske bara ta reda på vad facket gör – passmma till Fika med facket och träffa lokala förtroendevalda.

Fika med facket är öppet för både medlemmar och andra, så bjud gärna med en arbetskamrat eller flera. Hösten 2023 finns följande datum att välja mellan:

  • Onsdag 1 november kl. 16.00–17.00 (Obs! digitalt.)
  • Onsdag 6 december kl. 16.00–17.00 på ST:s kansli, på Karl Gustavsgatan 12B, våning 4

Hur kan vi bemöta påtryckningar från rasistiska och anti-demokratiska organisationer? Seminarium med Expo 11 december 

Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse som granskar och förmedlar kunskap kring extremhögern och rasistiska grupper. På det här seminariet ger de en bild av hur statliga myndigheter – inklusive universitet – utsätts för påtryckningar i sitt arbete, och hur vi kan bemöta det. 

Seminariet är öppet för ST-medlemmar från olika myndigheter i Göteborg. Det är begränsat antal platser så håll utkik efter anmälningslänken på vår hemsida: Aktuellt | ST

ST kraftsamlar för ett hållbart arbetsliv

Fackförbundet ST har tagit fram Program för hållbart arbetsliv – ett program som tydliggör förbundets visioner och ställningstaganden i arbetsmiljöfrågor. Några av punkterna som tas upp är stress, resurser och förutsättningar, ledarskap och styrning för hälsofrämjande arbetsplatser, tysta arbetsplatser (åtgärder för att motverka tystnadskultur) och hot & våld. 

Läs mer om Program för hållbart arbetsliv här: Fackförbundet ST kraftsamlar för ett hållbart arbetsliv! | ST

Förhandling om det lokala arbetsmiljöavtalet

Fackförbunden vid GU kommer inleda förhandlingar med gemensamma förvaltningen om en uppdatering av det lokala arbetsmiljöavtalet. Vi välkomnar feedback från alla anställda, i synnerhet dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor i din anställning eller i egenskap av AMO, HAMO eller LAMK-ledamot. Kontakta st@gu.se om du vill diskutera vidare eller lämna kommentarer.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss