ST-nytt inom GU juni 2023

Publicerad: 2023-08-16

Nyhet I terminens sista nyhetsbrev kan du bland annat läsa om sektionens uppföljningsenkät inför höstens lönerörelse, förlikningen i Arbetsdomstolen gällande en uppsägning av en professor samt den internationella konferens om doktoranders villkor som ST var med och arrangerade.

Hur tycker du att lönesättningen fungerar på din arbetsplats? Hur skulle du vilja att din lön sätts framöver? Innan du går på välförtjänt semester får du gärna svara på den enkät som ST inom Göteborgs universitet skickat ut – på så vis hjälper du oss i det kommande arbetet med det lokala löneavtalet. 

Kom ihåg: om du har allmänna frågor kring anställningsvillkor är det enklast att kontakta ST Direkt på 0771–555 444 eller stdirekt@st.org. Har du mer lokala frågor kan du mejla st@gu.se så svarar vi så fort vi kan. Du kan även prata med våra arbetsplatsombud. Mer information på sektionens hemsida.

De nya lönerna har betalats ut – vi hoppas du fick ditt uppföljande samtal?…

Vid det här laget ska alla anställda vid Göteborgs universitet ha fått sin nya lön utbetald, inklusive retroaktivt från 1 oktober 2022. Du ska även ha fått en chans att diskutera den nya lönen, och motiveringen till denna, med din chef – det s.k. uppföljande samtalet. Men det händer att detta glöms bort och att den anställda enbart får ett skriftligt besked. Vi från ST vill veta hur det fungerar på din arbetsplats och vill gärna att du besvarar enkäten som nyss gått ut. Hör av dig till oss på STloneenkat@gu.se om du inte fått den i mejlen!

…och välkomnar din input till avtalsrörelsen!

Under sommaren pågår arbete centralt inom staten med att ta fram nya avtal. Förhandlingarna förs mellan Fackförbundet ST och Arbetsgivarverket och gäller både löneutveckling och andra villkor. När de centrala avtalen är på plats vidtar det lokala arbetet på GU. Då är det viktigt att våra förtroendevalda vet vad du som medlem tycker är viktigast. Under hösten kommer vi att ha dialog på olika sätt med medlemmarna, bland annat vid Fika med facket och andra möten. Passa på att göra din röst hörd! Löpande information kommer att ges via webben, e-post och nyhetsbrev.
Följ ST:s avtalsrörelse: För dig inom staten | ST

Förlikning i Arbetsdomstolen i fallet där ST stämde GU

I slutet av förra året stämdes Göteborgs universitet av Fackförbundet ST i Arbetsdomstolen, i samband med en uppsägning och omplaceringsutredning rörande en professor. Ärendet har uppmärksammats utanför Sverige och GU har fått motta omfattande internationell kritik för sitt agerande. Nu har ärendet gått till förlikning. En viktig förutsättning för detta är att Vetenskapsrådet har beslutat att vår medlems forskningsprojekt förs över till ett annat lärosäte, som i sin tur har erbjudit vår medlem en tillsvidareanställning. För GU:s del innebär förlikningen med största sannolikhet högre kostnader än om de hade förlorat målet. Förutom att GU förlorar ett fullfinansierat forskningsprojekt och en produktiv medarbetare, måste vår medlems heminstitution på GU skjuta till 3,7 miljoner kronor ur sin egen forskningsbudget, för att ytterligare finansiera vår medlems fortsatta verksamhet på ett annat lärosäte.

Förändringar i tjänstepensionsavtalet, PA16

Parterna har kommit överens om ändringar i det statliga tjänstepensionsavtalet, PA16, som innebär förbättringar för ST-medlemmar födda 1987 eller tidigare. I korthet får statsanställda födda mellan 1966 och 1987 en extra pensionsavsättning på 1,5 procent, medan de som är födda 1965 eller tidigare får en extra pensionsavsättning på 0,5 procent om de inte beviljas delpension. Detta innebär att många statsanställda får mer pengar när de går i pension. Dessutom kommer statsanställda födda 1987 eller tidigare tjäna in tjänstepension fram till 69 år i stället för fram till 65 års ålder.

Läs mer om tjänstepensionsavtalet på ST:s webb: Facklig framgång ger högre pension till statsanställda | Fackförbundet ST

ST medarrangör för konferens om doktoranders villkor 

Den årliga Eurodoc-konferensen hölls i år i Uppsala 7–8 juni, och organiserades av bl.a. ST och Sveriges Förenade Studentkårer. Programmet fokuserade på hållbara villkor för doktorander och andra ”early career researchers (ECR)”. Om du själv är ECR eller möter doktorander och postdoktorer i ditt jobb fanns många intressanta punkter, såsom lika villkor i den akademiska karriären och en hållbar akademisk psykosocial arbetsmiljö. 

Eurodoc-konferensen gick att följa på YouTube och inspelningar finns tillgängliga här:
https://www.youtube.com/@Eurodoc/streams

Fika med din fackliga representant

Om du vill diskutera anställningsvillkor, lön eller arbetsmiljö eller kanske bara ta reda på vad facket gör – passa på att komma till Fika med facket på STs kansli på Karl Gustavsgatan 12B, våning 4. Fika med facket är öppet för både medlemmar och andra, så bjud gärna med en arbetskamrat eller flera. Hösten 2023 finns följande datum att välja mellan:

  • Onsdag 4 oktober kl. 16.00–17.00
  • Onsdag 1 november kl. 16.00–17.00 (Obs! digitalt, länk publiceras senare)
  • Onsdag 6 december kl. 16.00–17.00

Förhandling om det lokala arbetsmiljöavtalet

Under hösten kommer fackförbunden vid GU förhandla med gemensamma förvaltningen om en uppdatering av det lokala arbetsmiljöavtalet. Vi välkomnar feedback från alla anställda, i synnerhet dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor i din anställning eller i egenskap av AMO, HAMO eller LAMK-ledamot. Kontakta st@gu.se om du vill diskutera vidare eller lämna kommentarer.

Du har väl inte glömt att ändra betalningsmetod?

Sedan den 1 december kan du inte längre betala fackavgiften till ST via löneavdrag. Har du inte ändrat till autogiro eller e-faktura får du därför en pappersfaktura från förbundet i stället. Det är viktigt att du betalar denna så att du inte riskerar att ofrivilligt gå ur facket. Har du några frågor kring din medlemsavgift kan du kontakta ST Direkt på 0771–555 444 eller stdirekt@st.org

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss