ST-nytt inom GU december 2022

Publicerad: 2022-12-27

Nyhet I årets sista nyhetsbrev kan du bland annat läsa om senaste nytt inför löneförhandlingarna, de nya doktorandstegarna, uppdaterade riktlinjer för distansarbete och att förbundet driver uppsägningen av en av GU-sektionens medlemmar till Arbetsdomstolen.

Fika med facket och årsmöte 2023

Fika med facket drar igång igen den 1 februari på STs kansli på Karl Gustavsgatan 12B, våning 4. Fika med facket är öppet för både medlemmar och andra, så bjud gärna med en arbetskamrat eller flera. Vårens datum annonseras även på vår hemsida, under ”Aktuellt”. Hittills schemalagda tillfällen:

  • Onsdag 1 februari kl. 16.00-17.30
  • Onsdag 1 mars kl. 16.00–17.30
  • Onsdag 5 april kl. 16.00–17.30. 

Årsmöte för alla medlemmar hålls den 22 mars klockan 11.30–13.00 på Pilgatan 19 (Samfak), sal K002. Sektionen bjuder på en lättare lunch. Mer information kommer i kallelsen senast en månad före mötet och publiceras även på sektionens webbplats. 

Uppsägning av professor prövas i Arbetsdomstolen 

Under sommaren sas en av ST-sektionens professorsmedlemmar upp på grund av arbetsbrist. Sektionen var under hela processen oenig med arbetsgivaren gällande uppsägningen av professorn, bland annat angående arbetsgivarens vägran att omplacera medlemmen till ledigt lektorat. Fackförbundet ST har drivit tvisten vidare på central nivå och i början av februari nästa år inleds överläggningar i Arbetsdomstolen om GU:s omplaceringserbjudande var skäligt eller inte. 

Senaste nytt inför löneförhandlingarna

Förhandlingarna om nya löner från och med 1 oktober 2022 startar den 20 februari och beräknas vara klara senast i mitten av april. Om allt går enligt plan betalas ny och retroaktiv lön ut från och med maj. Vi har förlängt svarstiden på vår löneenkät, så har du ännu inte fyllt i denna har du till 31 januari på dig. Missa inte denna möjlighet! 

Doktorandlönerna är färdigförhandlade

Nya löner för doktorander från och med 1 oktober 2022 är klara, förhandlingen avslutades den 2 december. Doktorandernas nya och retroaktiva löner betalas ut senast från och med mars. Utfallet av förhandlingarna blev cirka 1,8 procent på kollektiv nivå, men procentsiffran varierar mellan olika steg. 

Här kan du se de nya lönestegarna för doktorander.

Nya arbetstidsavtalet för lärare börjar gälla 1 januari 

Det nya arbetstidsavtalet för lärare börjar gälla från den 1 januari och många institutioner har reviderat sina tjänstgöringspolicyer med anledning av detta. Alla lärare ska senast två veckor före årsskiftet ha fått veta hur tjänstgöringen under första halvåret 2023 ser ut. Hör av dig till oss i sektions­styrelsen (st@gu.se) om du inte har fått veta detta, eller om du har andra frågor kring avtalet och hur det tillämpas på din arbetsplats. Sektionsstyrelsen kommer tillsammans med övriga fackförbund att bevaka så att avtalet följs lokalt. Mer information kommer löpande under våren. 

Uppdaterade riktlinjer för distansarbete

På Fika med facket den 14 december deltog intresserade medlemmar för att diskutera GU:s uppdaterade riktlinjer för distansarbete. Det framkom att tolkningen av riktlinjerna fortfarande ser olika ut inom organisationen. ST fortsätter bevaka implementeringen av riktlinjerna, så hör gärna av dig till oss om du har frågor och synpunkter gällande hur de tolkas och används på din arbetsplats (st@gu.se).

Läs GU:s riktlinjer: Riktlinjer avseende distansarbete GU 2022-3329.

På Medarbetarportalen kan du se resultaten av GU:s enkät gällande distansarbete: Distansarbete – Medarbetarportalen (gu.se)

Enkät om psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö

GU:s enkät om psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö – ARK – genomförs vart tredje år på alla arbetsplatser inom GU. 2023 är det dags för ARK II, och vi uppmuntrar alla att besvara enkäten och ta chansen att påverka den lokala arbetsmiljön. Enkäten är öppen från vecka 3 till vecka 5. 

Läs mer om ARK: ARK – Medarbetarportalen (gu.se)

Val av arbetsmiljöombud 2023–25

Den 1 januari påbörjas ny mandatperiod för arbetsmiljö- och huvudarbetsmiljöombud (AMO och HAMO) vid GU. Du som har blivit vald till AMO/HAMO ska själv anmäla dig via webbformulär på Medarbetarportalen: Anmäla AMO/HAMO – Medarbetarportalen (gu.se). Handläggningen av anmälda AMO/HAMO är försenad p.g.a. tekniska problem, men fackförbunden och personalenheten samarbetar för att lösa det så snart som möjligt.

Du har väl inte glömt att ändra betalningsmetod?

Sedan den 1 december kan du inte längre betala fackavgiften till ST via löneavdrag. Har du inte ändrat till autogiro eller e-faktura får du därför en pappersfaktura från förbundet i stället. Det är viktigt att du betalar denna så att du inte riskerar att ofrivilligt gå ur facket. Har du några frågor kring din medlemsavgift kan du kontakta ST Direkt på 0771–555 444 eller stdirekt@st.org

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss