ST-nytt inom GU april 2024

Publicerad: 2024-05-08

Nyhet Nu har den nya sektionsstyrelsen kommit igång efter årsmötet i slutet av mars och glädjande nog är även löneförhandlingarna klara. Alla ska nu erbjudas uppföljande samtal med sin chef gällande resultatet.

Har du specifika frågor som du känner att du inte kan ta upp med din chef kan du också kontakta sektionsstyrelsen på st@gu.se. Läs mer nedan för ytterligare information! 

Kom ihåg: om du har allmänna frågor kring anställningsvillkor och ditt ST-medlemskap är det enklast att kontakta ST Direkt på 0771–555 444 eller stdirekt@st.org. Har du mer lokala frågor kan du mejla st@gu.se så svarar vi så fort vi kan. Du kan även prata med våra arbetsplatsombud och fakultetsansvariga.

Löneförhandlingarna är klara

RALS-förhandlingarna är avslutade och ST-medlemmar kommer få besked om sina nya löner inom kort. Trots förseningar orsakade av Primula-problemen håller troligtvis tidsplaneringen och de nya lönerna betalas ut i maj (retroaktivt från 1 oktober 2023). Fackförbundet ST förhandlar inom ramen för förhandlingsorganisationen OFR/S.

Här är information i korthet:

  • Sammanlagt har OFR/S förhandlat ny lön för cirka 1 400 GU-anställda.
  • Det totala resultatet landade på strax över märket (4,1 procent).
  • Utvecklingen för doktorander var också enligt märket (läs mer nedan).
  • Vi fick igenom satsningar på några medarbetarkategorier som släpat efter.

Tidigt besked är inte lika med bättre löneutveckling

Vi får en del frågor om varför medarbetare med annan facklig anslutning får sina nya löner tidigare än ST-medlemmar. Den viktigaste förklaringen är att ST har en sammanhållen och mycket noggrann process, där vi går igenom arbetsgivarens bud, medarbetarnas historik, löneläget inom GU och den information vi samlat in via vår löneenkät. Mot denna bakgrund kan vi möta arbetsgivaren och ställa krav på saklig löneutveckling. Till skillnad från modellen med lönesättande samtal, där chefen bestämmer den nya lönen, sker en riktig förhandling för varje medlem.

Även om en enhet i ett tidigt skede har meddelat vissa anställda om deras nya lön innebär det inte att förhandlingsutrymmet för övriga medarbetare påverkas negativt. Vi har ett sifferlöst avtal och det finns inte en lokal pott som tar slut. Snarare är vi inom ST trygga med att vår modell leder till en god genomlysning både på institutions- och fakultetsnivå – något som gynnar alla medarbetare. 

Vad händer nu?

Du har rätt till ett uppföljande samtal där din chef meddelar den nya lönen och motiveringen bakom. Om du har frågor kring löneförhandlingarna är du välkommen att vara med på vårt digitala Fika med facket den 8 maj och prata med våra förtroendevalda.

Och om du inte brukar fylla i vår löneenkät rekommenderar vi att du gör det inför kommande RALS-omgång. Det kan göra stor skillnad!

Doktorandstegarna är också klara

Även förhandlingarna om nya doktorandlöner är klara. Doktoranders löner sätts inte individuellt utan de styrs av de så kallade doktorandstegar som finns vid GU och som är gemensamma för alla fackförbund. Utfallet av förhandlingarna om doktorandstegar blev cirka 4,1 procent, med lite olika fördelning på de olika nivåerna i stegarna. En nyhet denna gång är att lönen på nivå tre och fyra inte längre skiljer sig åt, vilket betyder att mer pengar har kunnat läggas på första, andra och tredje nivån i stegarna. Facken är nöjda med denna förändring då det i praktiken är väldigt få doktorander som haft nytta av den fjärde nivån.

Här kan du ta del av de nya stegarna.

Nya ersättare invalda vid sektionens årsmöte

Vid ST-sektionens årsmöte den 20 mars valdes ny styrelse i enlighet med valberedningens förslag. En rad tidigare ledamöter fick förnyat förtroende och styrelsen fick också fyra nya ersättare.

Årsmötet inleddes med att sektionen bjöd på en lättare lunch. Efter val av mötesordförande och sekreterare presenterade sektionsstyrelsen verksamhetsberättelse och bokslut för 2023 och mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. Därefter godkändes förslaget till verksamhetsplan för 2024, med tillägg om att sektionen ska ha ett ökat fokus på internationell facklig solidaritet, bland annat genom sina representanter i STs avdelningsstyrelse inom universitets- och högskoleområdet. Vidare godkände årsmötet förslaget till budget samt lönepolitiskt program, vilket innebär att sektionen fortsätter med befintlig lönemodell där facket förhandlar medlemmarnas löner.

Mötet valde Anna Nilsson (vice ordförande), Madelen Hansson, Lars Malmsten, Monica Meller Eldh, Solveig Persson, Filip Radovic och Helena Rohdén till ledamöter för en period av två år (omval). Lisa Isaksson valdes till ersättare för en period av ett år (omval) liksom Adam Garneij Andersson, Daniel Hermansson, Jessica Lindskog och Carina Persson (nyval). Sittande ordförande Peter Brandt och ledamot Michael Segerström har ett år kvar av sina mandatperioder.

Fika med dina fackliga representanter

Om du vill diskutera anställningsvillkor, lön eller arbetsmiljö eller kanske bara ta reda på vad facket gör – passa på att komma till Fika med facket. Fika med facket är öppet för både medlemmar och andra, så bjud gärna med en arbetskamrat eller flera. Här är kommande schemalagda tillfällen:

  • Onsdag 8 maj kl. 15.30-16.30, digitalt (Zoom-länk). Tema: lönefrågor efter avslutade RALS-förhandlingar.
  • Onsdag 5 juni kl. 15.30-16.30, STs kansli på Karl Gustavsgatan 12B, våning 4.
  • Onsdag 26 juni kl. 15.30-16.30, digitalt (Zoom-länk).

Varma hälsningar, Sektionsstyrelsen inom Göteborgs universitet

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss