ST-nytt inom GU april 2023

Publicerad: 2023-04-26

Nyhet ST-sektionen vid GU har haft årsmöte och fyra nya ledamöter valdes in i styrelsen. Vid årsmötet diskuterades även flera aktuella frågor, bl.a. sommararbetstid och verksamhetsplan för det närmaste året. Bland nyheterna kan också noteras att sektionen nu är klar med de lokala löneförhandlingarna vid GU och att avtalsrörelsen på förbundsnivå dragit igång inför höstens kommande löneförhandlingar. Läs mer i vårt nyhetsbrev nedan!

Årsmötet 2023

Årsmöte för alla medlemmar hölls den 22 mars klockan 11.30–13.00. Sektionen bjöd på en lättare lunch. Efter val av mötesordförande och sekreterare presenterade sektionsstyrelsen verksamhetsberättelse och bokslut för 2022 och mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. Därefter godkändes förslaget till verksamhetsplan för 2023, med tillägg om att sektionen ska öka fokus på ett hållbart arbetsliv för medlemmar kopplat till höjd pensionsålder. Vidare godkände mötet förslaget till budget samt lönepolitiskt program, vilket innebär att sektionen fortsätter med befintlig lönemodell där facket förhandlar medlemmarnas löner. 

Mötet valde Peter Brandt till ordförande för en period av två år (omval), Michael Sagerström till ledamot för en period av två år (nyval) samt Lisa Isaksson, Filip Radovic och Lars Malmsten till ersättare för en period av ett år (nyval). Sittande ledamöter Madelen Hansson (1:a vice ordförande), Anna Nilsson (2:a vice ordförande), Helena Rohdén, Solveig Persson och Monica Meller Eldh har ett år kvar av mandatperioden. Avgående ledamöter och ersättare tackades av med blommor.

Övriga frågor från medlemmarna som diskuterades och som styrelsen tar med sig under året:

  • Önskemål om fackliga sociala evenemang – t.ex. After Work och bokcirkel.
  • Önskemål om facklig utbildning för medlemmar (ej förtroendevalda) – t.ex. varför medlemskap i fackförbund är viktigt.
  • Önskemål om att driva frågan att avskaffa sommararbetstid inom GU, då den inte alltid kan utnyttjas p.g.a. hög arbetsbelastning vid terminsslut och terminsstart, samt att den till stor del infaller under semestern (och därmed inte används).

RALS-förhandlingarna i mål

RALS-förhandlingarna har precis blivit klara och den nya lönen betalas ut fr.o.m. maj (inklusive retroaktivt från 1 oktober 2022). Arbetsgivaren ska meddela dig den nya lönen och om du vill har du rätt till ett uppföljande samtal med lönesättande chef gällande denna. 

Som medlem i Fackförbundet ST är det fackligt förtroendevalda som förhandlar din lön varje år. Det innebär att facket lägger fram ett yrkande efter noggrann genomgång av arbetsgivarens bud, löneläget inom din enhet, jämförelser med andra medarbetare på GU med liknande arbetsuppgifter samt de uppgifter du lämnat i din löneenkät till ST. Sedan vidtar förhandling med arbetsgivaren. Den noggranna processen gör att ST:s medlemmar ibland får besked om sin nya lön senare än t.ex. Saco-medlemmar, men det påverkar inte lönesättningen eller retroaktiviteten. 

I maj kommer ST inom GU skicka ut en enkät till alla medlemmar för att följa upp årets löneförhandling. Vi vill gärna ha ditt svar! 

…och snart dags för nytt RALS-avtal

Läs mer om Fackförbundet ST:s pågående avtalsrörelse: Avtalsrörelsen 2023 för dig som medlem | Fackförbundet ST

Fika med din fackliga representant

Om du vill diskutera anställningsvillkor, lön eller arbetsmiljö eller kanske bara ta reda på vad facket gör – passmma till Fika med facket på STs kansli på Karl Gustavsgatan 12B, våning 4. Fika med facket är öppet för både medlemmar och andra, så bjud gärna med en arbetskamrat eller flera. Här är kommande schemalagda tillfällen:

  • Onsdag 10 maj kl. 15.30-16.30
  • Onsdag 31 maj kl. 15.30-16.30

Nya arbetsmiljöombud 2023–25

Den 1 januari påbörjades ny mandatperiod för arbetsmiljö- och huvudarbetsmiljöombud (AMO och HAMO) vid GU. Du som har blivit vald till AMO/HAMO ska själv anmäla dig via webbformulär på Medarbetarportalen: Anmäla AMO/HAMO – Medarbetarportalen (gu.se). GU:s handläggning av anmälda AMO/HAMO har drabbats av stora förseningar p.g.a. sjukfrånvaro och tekniska problem, men enligt personalenheten ska dessa vara lösta inom kort. GU planerar nu för en grundutbildning i tre delar som ska erbjudas i maj/juni. Information skickas från personalenheten.

Alla AMO och HAMO är välkomna att delta i det nätverk som samordnas av fackförbunden inom GU. Kontakta oss på st@gu.se om du är vald till AMO eller HAMO men inte har bjudits in till nätverket!

Du har väl inte glömt att ändra betalningsmetod?

Sedan den 1 december kan du inte längre betala fackavgiften till ST via löneavdrag. Har du inte ändrat till autogiro eller e-faktura får du därför en pappersfaktura från förbundet i stället. Det är viktigt att du betalar denna så att du inte riskerar att ofrivilligt gå ur facket. Har du några frågor kring din medlemsavgift kan du kontakta ST Direkt på 0771–555 444 eller stdirekt@st.org

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss