Löneförhandlingarna är klara

Publicerad: 2024-05-02

Nyhet RALS-förhandlingarna är avslutade och ST-medlemmar kommer få besked om sina nya löner inom kort. Trots förseningar orsakade av Primula-problemen håller tidsplaneringen och de nya lönerna betalas ut i maj (retroaktivt från 1 oktober 2023).

Fackförbundet ST förhandlar tillsammans med Sveriges Lärare inom ramen för förhandlingsorganisationen OFR/S.

Här är information i korthet:

  • Sammanlagt har OFR/S förhandlat ny lön för cirka 1 400 GU-anställda.
  • Det totala resultatet landade på strax över märket (4,1 procent).
  • Utvecklingen för doktorander var också enligt märket (läs mer nedan).
  • Vi fick igenom satsningar på några medarbetarkategorier som släpat efter.

Tidigt besked är inte lika med bättre löneutveckling

Vi får en del frågor om varför medarbetare med annan facklig anslutning får sina nya löner tidigare än ST-medlemmar. Den viktigaste förklaringen är att ST har en sammanhållen och mycket noggrann process, där vi går igenom arbetsgivarens bud, medarbetarnas historik, löneläget inom GU och den information vi samlat in via vår löneenkät. Mot denna bakgrund kan vi möta arbetsgivaren och ställa krav på saklig löneutveckling. Till skillnad från modellen med lönesättande samtal, där chefen bestämmer den nya lönen, sker en riktig förhandling för varje medlem.

Även om en enhet i ett tidigt skede har meddelat vissa anställda om deras nya lön innebär det inte att förhandlingsutrymmet för övriga medarbetare påverkas negativt. Vi har ett sifferlöst avtal och det finns inte en lokal pott som tar slut. Snarare är vi inom ST trygga med att vår modell leder till en god genomlysning både på institutions- och fakultetsnivå – något som gynnar alla medarbetare. 

Vad händer nu?

Du har rätt till ett uppföljande samtal där din chef meddelar den nya lönen och motiveringen bakom. Om du har frågor kring löneförhandlingarna är du välkommen att vara med på vårt digitala Fika med facket den 8 maj och prata med våra förtroendevalda.

Doktorandstegarna är också klara

Även förhandlingarna om nya doktorandlöner är klara. Doktoranders löner sätts inte individuellt utan de styrs av de så kallade doktorandstegar som finns vid GU och som är gemensamma för alla fackförbund. Utfallet av förhandlingarna om doktorandstegar blev cirka 4,1 procent, med lite olika fördelning på de olika nivåerna i stegarna. En nyhet denna gång är att lönen på nivå tre och fyra inte längre skiljer sig åt, vilket betyder att mer pengar har kunnat läggas på första, andra och tredje nivån i stegarna. Facken är nöjda med denna förändring då det i praktiken är väldigt få doktorander som haft nytta av den fjärde nivån.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss