Mikrofon med mötesdeltagare i bakgrunden

Årsmöte 2024

Publicerad: 2023-03-15

|Uppdaterad: 2024-03-19

Här hittar du information om årsmötet 2024.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss