Sektionsstyrelsens fakultetsansvariga

Publicerad: 2022-04-21

Här kan du se vilka förtroendevalda som representerar medlemmarna på de olika fakulteterna.

På Göteborgs universitet förhandlar facken med arbetsgivaren på fakultetsnivå. Ärenden som till exempel anställningar och organisationsförändringar tas upp på MBL-möten som äger rum varannan vecka vid respektive fakultet.

Kontakta den som är ansvarig för din fakultet om du har information eller frågor relaterade till arbetsmiljö, arbetsbelastning, organisationsförändringar eller andra fackliga frågor på din arbetsplats.

Fakultetsansvariga vid Göteborgs universitet

Fakultet/motsvarande