två kvinnor som skrattar tillsammans

Medbestämmandelagen MBL och samverkan  

Publicerad: 2022-04-11

En förutsättning för att en arbetsplats ska fungera bra är att det finns en väl fungerande dialog mellan arbetsgivare, arbetstagare och fack. Hur dialogen utformas beror på vad som gäller på arbetsplatsen.   

Om arbetsplatsen har kollektivavtal styrs den av Medbestämmandelagen MBL. Om facket och arbetsgivaren har tecknat ett samverkansavtal gäller i stället det. För det mesta finns också en löpande dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som är mer informell.   

Vad innebär Medbestämmandelagen MBL?  

Lagen om medbestämmande, MBL, innebär att arbetsgivaren alltid måste informera och förhandla med facket innan viktiga förändringar på arbetsplatsen genomförs. Det kan exempelvis handla om omorganisationer, nedläggning, förändringar av lokaler och ändrade arbetstider. Även frågor som har betydelse för enskilda arbetstagare kan gå till förhandling, exempelvis omplacering, uppsägning och ändrade arbetsvillkor.  

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet på arbetsplatsen och har rätt att ta beslut, men genom MBL har facket möjlighet att tycka till, komma med inspel och föra fram medarbetarnas behov. Det är facket och arbetsgivaren som har den grundläggande rätten att förhandla. En anställd eller enskild medlem kan inte själv med stöd av MBL begära förhandling.  

Om en fråga går till förhandling är det viktigt att facket har kunskap om verksamheten så att parterna i förhandlingen är så jämbördiga som möjligt. Därför är arbetsgivaren skyldig att löpande informera det lokala facket om exempelvis budget, personalläget, HR-processer och annat som rör verksamheten.   

Vad innebär Samverkansavtal? 

På vissa arbetsplatser gäller samverkan i stället för MBL. Då har arbetsgivaren och facket tecknat ett lokalt samverkansavtal. För att kunna göra det måste det finnas ett centralt samverkansavtal, vilket det gör inom staten.  

Syftet med samverkansavtal är att göra alla medarbetare delaktiga i verksamheten. Det tjänar både arbetsgivaren och medarbetarna på eftersom besluten kan förankras och det blir lättare att driva förändringsarbete när medarbetarna är delaktiga. Det ska finnas ett kommunikationssystem och arbetssätt som ser till att dialogen kan föras på flera nivåer. På så vis kan en arbetsgrupp som består av chef och medarbetare lösa frågor utan att facket behöver förhandla varje gång. Om det av någon anledning inte går att komma överens finns dock Medbestämmandelagens förhandlingsparagrafer kvar i grunden.  

Varför är facket viktigt i dialogen med arbetsgivaren? 

Grunden till inflytande för dig som är arbetstagare är medlemskapet i facket. Du har ingen förhandlingsrätt som anställd, det är bara facket som kan förhandla med arbetsgivaren. Om du exempelvis råkar ut för en stor omorganisation på din arbetsplats eller blir varslad för att bli uppsagd av personliga skäl är det viktigt att du är med i facket som kan förhandla för din räkning.  

Som medlem kan du också engagera dig i ditt lokala fack och på så vis få mer information om din bransch och arbetsplats, få kompetensutveckling och mer inflytande. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss