Så bidrar facket till att skapa en bra arbetsplats

Publicerad: 2022-04-11

Svenska kollektivavtal är uppbyggda som en pyramid. I botten hittar vi de lagar som reglerar svensk arbetsmarknad. En nivå upp finns de centrala avtalen, därefter lokala avtal som tecknas av det lokala facket på din arbetsplats och allra överst finns ditt anställningsavtal.

De flesta lagar i botten är dispositiva. Det betyder att de går att förhandla kring så att du kanske får fler semesterdagar än vad som är lagstadgat, eller extra föräldrapenning från arbetsgivaren när du är föräldraledig. Här kan du läsa mer om några av de lagar som bidrar till att skapa en bra arbetsplats och fackets roll i att se till att de efterföljs.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss