två kvinnor sitter och pratar

Så skyddar facket sina medlemmar 

Publicerad: 2022-04-12

Som arbetstagare är du skyddad av flera olika lagar. Många av lagarna kan dock anpassas av kollektivavtal eller individuella anställningsavtal.  

Semesterlagen ger dig rätt till betald ledighet, föräldraledighetslagen skyddar dig när du behöver vara hemma med barn och arbetstidslagen begränsar antalet timmar du behöver jobba. Att lagen anpassas innebär att något som står i lagen förhandlats bort till förmån för andra fördelar, till exempel fler semesterdagar, högre ersättning vid föräldraledighet eller kortare arbetstid. 

Lagarna och avtalen utgör ett komplext system som skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser och kan vara svårt att överblicka. Anställda som är med i facket får råd, stöd och skydd om de misstänker att deras rättigheter överträtts på jobbet. 

Hur kan facket hjälpa mig om jag blivit utsatt för något orätt på jobbet? 

Om du tror att din arbetsgivare överträtt dina rättigheter kan du få hjälp av facket – förutsatt att du är medlem. Om du har en lokal avdelning eller fackliga företrädare på din arbetsplats kan du börja med att kontakta dem. Om facket misstänker att arbetsgivaren begått avtalsbrott börjar de med att kontakta arbetsgivaren. Många gånger beror felet på en miss från arbetsgivarens sida och då är det oftast enkelt att rätta till. 

Om konflikten fortsätter är nästa steg att facket begär tvisteförhandling. Då sätter sig fackliga representanter ned tillsammans med arbetsgivaren och förhandlar. Om arbetsgivaren exempelvis brutit mot semesterlagen kan facket begära ersättning för semesterdagar som uteblivit men också skadestånd för kränkningen som felet innebar. Sedan diskuterar facket och arbetsgivaren det hela och kommer förhoppningsvis fram till en gemensam lösning. 

Om en lösning inte kan uppnås kan medlemmen ansöka om fackets rättshjälp för att driva ärendet vidare till domstol. Som fackmedlem kostar det dig ingenting. Facket eller arbetsgivaren täcker alla omkostnader, beroende på vem som vinner målet. Tack vare tvisteförhandlingen går målet direkt till arbetsdomstolen till skillnad från om målet drivs privat, då det först behöver tas upp i tingsrätten.  

Vad händer om jag inte är med i facket? 

Om du inte är medlem i något fackförbund och råkar ut för något på jobbet måste du själv ta reda på vilken lag eller vilket avtal som gäller på din arbetsplats. Eftersom alla kollektivavtal är olika kan det vara svårt att reda ut, det går inte att bara söka på internet och räkna med att du hittar svar på vad som gäller för dig. 

Om du vill driva fallet vidare är det du själv som privatperson som måste stämma arbetsgivaren och ta fallet till domstol. Den som förlorar målet betalar alla kostnader. En diskrimineringsfråga eller uteblivna semesterdagar då kan kosta mycket mer i slutändan om domen faller till arbetsgivarens fördel. 

Att vara med i ett fackförbund ger trygghet om något orätt händer. Vidare är det viktigt att vara med i det fackförbund som tecknat kollektivavtal på din arbetsplats eftersom det är de som kan just villkoren på din arbetsplats.