ung rödhårig man med hästsvans ser in i kameran med arbetsgruppen bakom sig

Därför är det viktigt att vara med i facket

Publicerad: 2022-04-11

Att vi stegvis fått bättre arbetsvillkor i Sverige är för att facket varit med och påverkat arbetsgivarna. Allt har sitt ursprung i fackliga krav utifrån medlemmarnas vilja. Det är inte arbetsgivarna eller politikerna som tagit initiativ till att du ska få längre semester eller rätt till övertidsersättning.

Att facken varit framgångsrika i sin påverkan kan till stor del förklaras med engagerade medlemmar och en hög organisationsgrad. Det vill säga att många av arbetstagarna varit med i facket. Genom att facken, historiskt sett, representerat en stor majoritet av arbetstagarna har såväl arbetsgivare som politiker lyssnat på fackens krav. 

Fördelar med inflytande och påverkan på arbetsplatsen 

Inflytande på arbetsplatsen ger många fördelar. För dig själv, för facket och även för arbetsgivaren. Alla gynnas av att beslut som tas har ett bra underlag där fler varit engagerade och involverade i processen. 

Fördelar för dig som individ: 

  • inflytande i beslutsprocesser ger delaktighet och inflytande över den egna arbetssituationen 
  • delaktighet skapar arbetstrivsel och arbetsro, vilket kan leda till en bättre arbetsmiljö 
  • en ökad förståelse för verksamheteten stärker arbetsgemenskapen 

För facket: 

  • en större möjlighet att tillvarata medlemmarnas intressen ju tidigare i beslutsprocessen facket involveras 
  • att komma in tidigt i en beslutsprocess gör att facket kan agera (innan beslut) istället för att reagera (på redan fattade beslut) vilket ger mycket större handlingsutrymme och bättre möjligheter att tillvarata medlemmarnas intresse 

För arbetsgivaren: 

  • får bättre beslutsunderlag med bredare perspektiv när fler involveras 
  • smidigare implementering av fattade beslut då berörda redan vet vad som är på gång 
  • ökat intresse för verksamheten bland medarbetarna och hur den kan utvecklas på bästa sätt 

Kollektivavtal – trygghet med styrkan av många 

Styrkan ligger också i att vi tillsammans många gånger är starkare än vad du kan vara själv. Detta gör att vi som fackförbund kan förhandla fram kollektivavtal gällande arbetsvillkor så som arbetstid, semester, lön och andra ersättningar med mera, som anpassas utifrån den verksamhet där du jobbar. 

Tänk att du vid en anställningsintervju själv skulle behöva förhandla med din nya arbetsgivare om när din lön ska betalas ut och om den ska bestå av varor eller pengar, vilka försäkringar som ska gälla, din arbetstid och pension, eventuella traktamenten, övertid och övertidsersättning. Dessa delar är inte lagstadgade och är därför fritt fram för arbetsgivaren att besluta om ifall det inte finns ett kollektivavtal. 

Det är inte ovanligt att villkoren i kollektivavtalen ses som självklara och blir något många tar för givet. Men de är något vi regelbundet förhandlar med arbetsgivaren om för att få behålla och utveckla. Genom ditt fackliga medlemskap får vi som fackförbund styrkan att förhandla fram trygga arbetsvillkor för dig som medlem.   

Strejkrätten finns att tillgå vid alltför svåra konflikter 

Att förhandla själv skulle kunna gå bra för vissa, i vissa lägen. Men till exempel i lågkonjunktur kan det bli besvärligt. Då är det bra att ha styrkan i att vara många tillsammans. Samt att vi som fackförbund har rätt att sätta in åtgärder som till exempel strejk om arbetsgivaren agerar oetiskt. Strejkrätten har fackförbunden genom lag och allt som du skulle förhandla fram själv enligt ovan finns i kollektivavtalen och mycket mer. 

Även om arbetsvillkoren förbättrats så återstår mycket arbete och facket har, precis som historien visat, större möjlighet att påverka och ställa krav, än vad den enskilde individen i regel har. Men det innebär också att vi måste fortsätta att locka många och engagerade medlemmar så att vi kan fortsätta vara en stark motpart. 

Säkerställer villkor i en föränderlig värld

När omvärlden förändras så förändras ofta kraven och förväntningarna på arbetstagare också. Fackets arbete är nödvändigt för att säkerställa att villkoren också utvecklas i rätt riktning. 

Därför är det viktigt att du som medlem är med och påverkar. Det kan du göra genom att engagera dig i en fråga som du är intresserad av eller att bli förtroendevald för att stötta och företräda medlemmar på din arbetsplats. Som förtroendevald får du också en större möjlighet att vara med och påverka det fackliga arbetet på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss