Person tänker på sin framtid

Omställningsstudiestödet – så funkar det för statligt anställda

Publicerad: 2022-10-03

|Uppdaterad: 2024-01-26

Omställningsstudiestödet gör att du har möjlighet att söka tjänstledigt för studier med en stor del av lönen i behåll. Här förklarar Fackförbundet ST, det största fackförbundet inom staten, hur det funkar och vad som gäller för dig som jobbar i staten eller ett bolag med statligt uppdrag.

1. Vad är omställningsstudiestödet och hur funkar det? 

Kortfattat betyder det att du får möjlighet till ett års ledighet – med ersättning – för att kompetensutveckla dig och på så sätt få en större trygghet på arbetsmarknaden.

Rätten till omställningsstudiestödet är inte automatisk, utan det är regeringen som tilldelar en specifik budget för stödet varje termin, som sedan fördelas av CSN. Med andra ord finns det en särskild summa pengar att tillgå, och principen "först till kvarn" tillämpas. Därför är det viktigt att du skickar in din ansökan så tidigt som möjligt när ansökningsperioden öppnar. 

2. Har jag rätt till omställningsstudiestödet? 

För att ha rätt till studiestödet behöver du ha jobbat i minst 8 år under en period på 14 år. Syftet med studierna är att du ska öka din anställningsbarhet, det vill säga att du skaffar dig kunskaper som efterfrågas av arbetsmarknaden. Det behöver dock inte vara kopplat till ditt nuvarande jobb.

Regeringen måste ge CSN mer resurser

Tusentals människor har sökt omställningsstudiestödet från CSN. Nu riskerar många av dem att bli utan ersättning. Det nya studiestödet innebär att du har möjlighet att söka tjänstledigt för studier med en stor del av lönen i behåll. 

Det är en viktig reform som har potential att öka tryggheten och stärka arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden. Men när ansökningar läggs på hög och våra medlemmar inte får besked går Sverige miste om viktig arbetskraft.

Regeringen har brustit i hanteringen av omställningsstudiestödet och tar inte sitt ansvar för LAS-reformen. Det är ett svek, både mot Sveriges arbetstagare och de hårt pressade medarbetarna på CSN.

Det är dags att regeringen lever upp till sitt löfte och ser till att CSN får resurser att hantera alla ansökningar!

På Fackförbundet STs blogg kan du läsa mer om "Regeringens dubbla svek om omställningsstudiestödet"

  3. Får man plugga vad som helst? 

  Nej, inte vad som helst. Det ska vara en investering för att öka dina chanser på arbetsmarknaden. Det är bara studier i Sverige som omfattas av stödet. Ansökan skickas in till Centrala studiestödsnämnden, CSN, som är den myndighet som fattar beslut om rätten till studiestödet. Lägsta studietakten är 20 % och den kortaste studieperioden för att beviljas studiemedel är fem dagar.

  4. Kan min chef neka mig ledigt för att studera?  

  Det är studieledighetslagen samt eventuella kollektivavtal som styr din rätt till ledighet. Tanken är att du ska få studieledigt om du önskar men beroende på situationen på din arbetsplats kan du eventuellt behöva skjuta fram ledigheten. Men chefen har inte rätt att säga ja eller nej till ditt val av studier. 

  Enligt det kollektivavtal som gäller för statliga myndigheter gäller följande

  Om det finns risk för en ”allvarlig störning” för arbetsgivarens verksamhet så har arbetsgivaren rätt att skjuta upp din studieledighet. Exempel på allvarlig störning är att verksamheten inte kan fortgå på rimligt sätt. Det kan också vara att arbetsgivaren trots god planering och framförhållning saknar möjlighet att ersätta den arbetstagare som vill vara ledig. 

  Ytterligare exempel är om flera arbetstagare önskar vara lediga samtidigt på ett sätt som leder till allvarlig störning. Som allvarlig störning får också räknas större kostnadsökningar som inte är kopplade till kostnader för att ersätta den lediga arbetstagaren.

  Om arbetsgivaren vill skjuta upp din studieledighet med hänvisning till "allvarlig störning" ta kontakt med din lokala ST-företrädare på din arbetsplats.

  5. Finns det några åldersgränser för att få ta del av omställningsstudiestödet? 

  Ja, du kan tidigast ansöka vid 27 års ålder och du har rätt till studiestöd i form av bidrag och lån fram till det kalenderår du fyller 60 år. Efter 60 års ålder finns det en begränsad möjlighet att ta del av studiestödets bidragsdel.  

  6. Hur mycket pengar kan jag få?

  Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på 80 % av din lön (upp till ett maxbelopp), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor, och även längre om du studerar på deltid.

  Du kan studera med omställningsstudiestöd på heltid (100 %) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 %). Bidraget är både skattepliktigt och pensionsgrundande. Läs gärna mer på CSN:s hemsida.

  Utöver detta så finns det också kompletterande studiestöd som du kan ansöka hos omställningsorganisationerna. Ersättningens delar består såldes av:

  • bidrag från CSN
  • valbart lån från CSN
  • kompletterande studiestöd från omställningsorganisationen 


  7. Omfattas jag av omställningsstudiestödet även om jag inte är tillsvidareanställd?  

  Ja, det här avtalet gäller även för visstidsanställda eftersom de har samma rätt till studierådgivning och studiestöd som tillsvidareanställda. 

  8. Vilken omställningsorganisation tillhör jag?

  Anställda inom Fackförbundet STs organisationsområde tillhör en av dessa tre omställningsorganisationer:

  • Om du är statligt anställd kan du vända till till Trygghetsstiftelsen. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och SEKO.
  • Om du är anställd inom bolag som tillhör branschavtalen Kommunikation, Spårtrafik (järnväg) eller Järnvägsinfrastruktur kan du vända dig till TRR Trygghetsrådet. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK.
  • Om du är anställd hos arbetsgivare som tillhör Arbetsgivaralliansens branschavtal Högskolan kan du vända dig till TRS Trygghetsrådet. Avtalsparter är Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK.

  Få viktig information och yttrande från din omställningsorganisation

  Din omställningsorganisation kan ge dig vägledning och rådgivning om omställningsstudiestödet. Syftet är att utifrån dina intressen, befintliga kunskaper, kompetenser och behov hitta utbildningar som passar dig och som efterfrågas av arbetsmarknaden. 

  Omställningsorganisationen kan också skriva ett yttrande till CSN. Yttrandet är vägledande i CSN:s prövning i huruvida du har rätt till stödet eller ej.

  Det finns ett flertal omställningsorganisationer på den svenska arbetsmarknaden. En lista över vilka omställningsorganisationer som finns hittar du på CSNs hemsida.

  Till CSN

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss