Medarbetare deltar på ett möte

Tarifflöner inom staten – så fungerar de

Publicerad: 2022-03-27

Tarifflöner, eller bara tariffer, är ett lönesystem som bortser från individuell prestation. Den anställdes lön ökar i stället när hen flyttas upp i den trappa som tariffen är uppbyggd av. Fackförbundet ST är med och påverkar utformningen av denna trappa.

Vad är tarifflöner?

Tarifflöner är ett lönesystem som främst används inom yrken där alla har snarlika arbetsuppgifter och begränsade möjligheter att påverka genom individuella prestationer – ofta för att arbetsuppgifterna är starkt styra eller hårt reglerade.

Exempel på grupper där tariffer kan förekomma är flygledare, doktorander, piloter och ytbärgare. Löneutvecklingen sker då uteslutande genom erfarenhet, där varje steg i tarifftrappan motsvarar en viss tid i yrket.

Varför tarifflöner? 

Fördelen med tariffsystemet är att det är det mest jämlika lönesystem som finns, till exempel existerar inte könsskillnader. Nackdelen är att det kan skapa en känsla av att det inte spelar någon roll hur duktig jag är.

Men en viktig poäng är att den anställde, låt säga i ett ansvarsfullt jobb som pilot, alltid förväntas flyga på ett bra och säkert sätt – det finns inget som heter halvsäkert eller jättesäkert. Och hen ska dessutom kunna göra det utan att behöva distraheras av tankar på vad kollegan har för lön.

ST arbetar för bättre löner

Tarifftrappans utformning bestäms i lokala förhandlingar mellan Fackförbundet ST och arbetsgivaren. Parterna utgår då från frågor som hur svårt arbetet är att lära sig och när man kan betraktas som fullärd. 

När denna trappa väl är etablerad brukar den inte förändras speciellt mycket. Däremot genomförs lokala förhandlingar om lönerna i de olika trappstegen i samband med avtalsrörelserna. På så sätt tillvaratar vi våra medlemmars intressen. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss