Personer på ett möte

Så fungerar lokala löneförhandlingar på bolagen

Publicerad: 2022-03-29

Den svenska arbetsmarknaden bygger på att det finns fackförbund och arbetsgivarorganisationer som förhandlar och sedan tecknar kollektivavtal. I kollektivavtalen regleras bland annat löneutvecklingen. Den som jobbar på ett bolag där ST tecknar kollektivavtal får sin slutliga lön genom lokala förhandlingar på arbetsplatsen.

De centrala kollektivavtalen inom de aktuella bolagen tecknar vi på ST med Almega eller Arbetsgivaralliansen (beroende på bransch). En del av detta arbete går ut på att sätta generella ramar för löneutrymmet under avtalsperioden. Där kan det exempelvis specificeras en minsta löneökning för alla berörda samt vilka lägstalöner som ska gälla för nyanställda.

Nästa steg är lokala förhandlingar

Efter de centrala förhandlingarna möts lokala ST-företrädare och representanter för arbetsgivaren ute på respektive arbetsplats. Löneprocessen börjar framför allt med att parterna enas om hur förhandlingarna ska gå till och att de gör en lönekartläggning. Slutligen ska ST och arbetsgivaren komma överens om hur löneökningarna ska fördelas, exempelvis om någon särskild yrkeskategori behöver en större del av utrymmet. Detta sker inom de ramar som har satts upp i det centrala avtalet.

ST och arbetsgivaren ska också komma överens om vilka lönekriterier som ska gälla, det vill säga vad som ligger till grund för den individuella lönen. Några vanliga exempel på kriterier är personens ansvar, kompetens och prestation. Hur väl en anställd lever upp till kriterierna kan hen få veta mer om i ett lönesamtal.

Det finns olika lönesystem

På lokal nivå beslutas också vilket lönesystem som ska gälla på arbetsplatsen. Det allra vanligaste är individuella löner, vilket beskrivs i föregående stycke. Vissa grupper har i stället tarifflöner eller befattningslöner, där individuell prestation inte påverkar lönen. Dessa system bygger i stället på en typ av mallar, som också tas fram i lokala förhandlingar.

Oavsett vilket lönesystem som gäller är ett starkt ST väldigt viktigt för tusentals personer som arbetar på de bolag där vi tecknar kollektivavtal. STs insatser märks i plånboken

Kom ihåg!

De som arbetar inom staten, exempelvis på en myndighet, omfattas av andra kollektivavtal.

De bolag där ST tecknar kollektivavtal är oftast statligt ägda eller arbetar på uppdrag av det offentliga. Vi organiserar främst personer som arbetar med spårtrafik, underhåll och verkstad inom spårbranschen, postdistribution, marktjänster på och drift av flygplatser samt trafikledning inom såväl spår som flyg.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss