Tre försäkringsutredare går i en korridor

Vad har en försäkringsutredare i lön?

Publicerad: 2023-02-24

|Uppdaterad: 2023-08-15

En försäkringsutredare tjänar i medianlön 32 000 kr i månaden, enligt Fackförbundet STs lönestatistik. En försäkringsutredare samlar in fakta och fattar beslut – för att rätt person ska få rätt ersättning från socialförsäkringen. Arbetet innebär mycket kontakt med människor.

Att medianlönen för försäkringsutredare är 32 000 kr i månaden innebär att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre och andra hälften tjänar mer. En medianlön är helt enkelt den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. 

Vad borde jag tjäna?

Medianlönen som försäkringsutredare varierar beroende på vilken nivå en har i sin statliga anställning. Med hjälp av din Besta-kod kan du ta reda på vilken medianlön som gäller för just dig.

Vad gör en försäkringsutredare? 

Den enda myndighet som anställer försäkringsutredare är i dagsläget Försäkringskassan. Som försäkringsutredare är din arbetsuppgift att undersöka möjligheterna för en person att få ersättning från socialförsäkringen och sedan fatta ett beslut i ärendet. På vägen behöver du göra kvalificerade utredningar, där du hämtar in underlag från olika aktörer (exempelvis arbetsgivaren och hälsovården). Ditt beslut bygger sedan på en bedömning av det samlade underlaget, utifrån gällande lagar och regler.

Under ärendenas gång har du tät kontakt med de personer som har ansökt om ersättning och vägleder dem genom systemet och processen – vad de behöver göra, vilka rättigheter de har och hur bestämmelserna ser ut. Delvis handlar det alltså om en sorts serviceyrke. 

Hur blir jag försäkringsutredare? 

För att bli försäkringsutredare behöver du en utbildning från universitet eller högskola på kandidatnivå. Det är meriterande om denna utbildning är inom samhällsvetenskap, till exempel sociologi eller statsvetenskap. Du kan också få jobbet utan dessa formella krav, om du har fått utredarkompetens på annat sätt.

För att trivas som försäkringsutredare bör du vara intresserad av människor, eftersom du kommer att ha många och täta kontakter med andra medborgare. Inte sällan handlar det om personer mitt i en kris. Du bör också vara samhällsintresserad. 

Så får du upp lönen som försäkringsutredare

Om du är engagerad, ansvarstagande och en god arbetskamrat ökar sannolikheten för att du får större löneförhöjningar. Som försäkringsutredare finns också goda möjligheter till kompetensutveckling. Du kan därigenom bli expert på ditt område, vilket förstås brukar avspeglas i löneutvecklingen. I snitt tjänar gruppen med mer kvalificerade arbetsuppgifter cirka 3 000 kronor mer i månaden än ”vanliga” försäkringsutredare.

Vill du specialisera dig ytterligare kan du bli verksamhetsutvecklare. Det innebär att du arbetar med att förändra myndighetens arbetssätt, till exempel för att effektivisera processer eller anpassa verksamheten till nya bestämmelser. Självklart kan du också satsa på en chefskarriär. 

Där behövs du som försäkringsutredare

Även om det bara är Försäkringskassan som anställer försäkringsutredare finns det liknande yrken, exempelvis på Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Jobb som försäkringsutredare finns ändå på många håll i Sverige. Försäkringskassan är nämligen en av Sveriges största myndigheter och finns på ett 60-tal orter över hela landet. Många av dessa kontor har försäkringsutredare, men inte alla.

Om lönestatistiken

Fackförbundet ST:s lönestatistik bygger på data från Arbetsgivarverket. Lönestatistiken ger en bild av löneläget för de statligt anställda, oavsett om de är medlemmar i ST eller inte.

Om du arbetar på en statlig myndighet och vill veta vad medianlönen är för just ditt arbetsområde kan du besöka vår sida om lönestatistik. Du behöver sedan bara knappa in din BESTA-kod – den finns oftast på din lönespecifikation. Om den inte gör det, vänd dig till din chef och fråga. Det är din chef som är ansvarig för vilken BESTA-kod du har.