Illustration över rättvisan

Vad har en domstolshandläggare i lön?

Publicerad: 2023-03-07

|Uppdaterad: 2023-08-15

En domstolshandläggare tjänar i medianlön 30 100 kr i månaden, enligt Fackförbundet STs lönestatistik. Jobbet som domstolshandläggare innehåller allt från att boka rättegångar till att administrera dokument. En domstolshandläggare kan därför sägas vara spindeln i nätet på sin arbetsplats.

Att medianlönen för domstolshandläggare är 30 100 kr i månaden innebär att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre och andra hälften tjänar mer. En medianlön är helt enkelt den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen.

Vad gör en domstolshandläggare?

Som domstolshandläggares följer ditt arbete strikta rutiner, eftersom allt måste gå rättssäkert till. De exakta arbetsuppgifterna varierar, men kan till exempel vara att registrera mål som kommer in, kommunicera med parter och ombud, hålla koll på tidsfrister, boka domstolsdagar, kalla vittnen till rättegång och arkivera handlingar. I vissa domstolar sitter handläggarna även som protokollförare under själva förhandlingarna.

Arbetet innebär mycket handpåläggning och som nyanställd är det därför ganska mycket ”learning by doing”. Det brukar ta minst ett år att bli självgående.

Hur blir jag domstolshandläggare?

Du ska ha gått ut treårigt gymnasium med fullständiga betyg. Det brukar anses som meriterande om du tidigare har jobbat inom staten, gärna med erfarenhet från domstolsväsendet.


Läs mer: vad innebär det att jobba statligt?


Det kan i vissa sammanhang också vara meriterande med särskilda språkkunskaper. Det börjar också bli vanligare att platsannonserna innehåller önskemål om vissa juridikkunskaper.

Som person bör du vara en serviceinriktad lagspelare som inte har problem med att följa tydliga regler. Du bör också uppskatta att arbeta för medborgarnas bästa.

Så får du upp lönen som domstolshandläggare

I princip ska din kompetensutveckling avspeglas i lönekuvertet, men det enklaste sättet att få upp lönen är att byta arbetsgivare/domstol (varje domstol är en egen myndighet). De möjligheterna är förstås bättre i de större städerna. Generellt sett ökar lönen ju ”högre upp” du är i domstolshierarkin. Ett annat sätt att få upp lönen är att bli handledare för nyanställda domstolshandläggare eller att välja en chefskarriär.

Vad borde jag tjäna?

Ta reda på vilken medianlön som gäller för nästa nivå.

Där behövs du som domstolshandläggare 

Förutom de allmänna domstolarna – tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen – så finns det en rad förvaltningsdomstolar och specialdomstolar. Dessutom finns också nämnder med domstolsliknande uppgifter, exempelvis Hyres- och arrendenämnden. Även om titeln där inte är domstolshandläggare är det i princip samma yrke.

Totalt finns det över 80 sådana här domstolar och nämnder spridda över landet. Det finns med andra ord jobb som domstolshandläggare från nord till syd. 

Om lönestatistiken

Fackförbundet ST:s lönestatistik bygger på data från Arbetsgivarverket. Lönestatistiken ger en bild av löneläget för de statligt anställda, oavsett om de är medlemmar i ST eller inte.

Om du arbetar på en statlig myndighet och vill veta vad medianlönen är för just ditt arbetsområde kan du besöka vår sida om lönestatistik. Du behöver sedan bara knappa in din BESTA-kod – den finns oftast på din lönespecifikation. Om den inte gör det, vänd dig till din chef och fråga. Det är din chef som är ansvarig för vilken BESTA-kod du har.