Två stadsbussar syns ovanifrån

Vad är skillnaden mellan lönesamtal och lönesättande samtal?

Publicerad: 2022-03-31

Lönesamtalet är ett förberedande samtal mellan dig och din chef. Det är till för den fortsatta lönerevisionen och ligger till grund för förhandlingen mellan arbetsgivaren och facket. Det är under det lönesättande samtalet, som är avslutande, som du och din chef fastställer din nya lön.

Vad är syftet med lönesamtalet?

Lönesamtalet är en del av dialogen som du har rätt till om din individuella lön. Det är ett tillfälle där du och din chef pratar om hur den gångna revisionsperioden gått. Här diskuterar ni bland annat hur väl du presterat och om innehållet i tjänsten förändrats.

Efter lönesamtalet följer förhandlingar mellan fack och arbetsgivare om arbetsplatsens lönebild. Det är vid den förhandlingen din lön slutgiltigt bestäms.

Har ditt ansvar och dina befogenheter ökat? I så fall kan det vara aktuellt med högre lön.

Är du och din chef överens eller finns det meningsskiljaktigheter till exempelvis kring ansvar och arbetsinnehåll? Lönesamtalet är ett bra tillfälle för er att reda ut sådana frågor.

Vad är syftet med det lönesättande samtalet?

På det lönesättande samtalet ska du och din chef enas om din nya lön. I mötet kan båda parter lägga fram sin syn på den anställdes prestation, ansvar och befogenheter. Allt som är lönegrundande. Om ni är överens kan så kan ni även enas om ny lön, där och då.

Vi kommer inte överens i det lönesättande samtalet - vad händer då?

Du har rätt att inte acceptera chefens förslag till ny lön. Då skriver du inte på. Därmed går lönen vidare till facklig förhandling eller annan ordning som fastställts i det lokala löneavtalet.

Jag har skrivit på. Kan jag ångra mig?

Nej. Om du skrivit under vid det lönesättande samtalet så du har slutit en bindande överenskommelse. Satsa i så fall på att förändra din lön i nästa lönerevision.