Illustration över osakliga löneskillnader

Osakliga löneskillnader – vad är det?

Publicerad: 2022-04-01

På arbetsplatser som har individuell lönesättning förekommer också löneskillnader. Dessa ska dock ha saklig grund. Här reder vi ut vad det innebär och vad du kan göra om osakliga löneskillnader förekommer på din arbetsplats. För det ska det inte göra.

Löneskillnader ska motiveras med hjälp av faktorer som är direkt kopplade till dina arbetsuppgifter, din kompetens, hur väl du utför ditt jobb med mera. Om det finns löneskillnader som inte kan förklaras rationellt kan det handla om osakliga löneskillnader. Din arbetsgivare har huvudansvar för att åtgärda och motverka osakliga löneskillnader. 

Löneskillnader som inte är logiska är osakliga

Den lön som du erhåller för ditt arbete är dels ett resultat av den förhandling som du haft med arbetsgivaren vid nyanställning och det marknadsvärde som den kompetensen arbetsgivaren söker har. Lönen ska utöver det utgå ifrån sakliga grunder som svårighetsgraden på dina arbetsuppgifter och hur mycket ansvar rollen innebär. 

På arbetsplatser med individuell lönesättning finns det alltid löneskillnader mellan individer. Det är viktigt att du som arbetstagare förstår varför du har en viss lön, och att din chef kan förklara för dig vad du kan göra för att påverka din lön. 

Om det förekommer löneskillnader mellan dig och kollegor på arbetsplatsen så ska det finnas en grund för detta. Löneskillnader ska motiveras med hjälp av faktorer som är direkt kopplade till dina arbetsuppgifter, din kompetens, hur väl du utför ditt jobb med mera. Om det finns löneskillnader som inte kan förklaras rationellt kan det handla om osakliga löneskillnader.

Kriterier som påverkar din lön

 • Svårighetsgraden på dina arbetsuppgifter
 • Dina ansvarsområden/hur mycket ansvar du har
 • Din kompetens och erfarenhet
 • Hur du presterar och vilka resultat du uppnår

Även din förhandlingsförmåga och "marknadsvärdet" på din kompetens kan spela en roll för lönesättningen i samband med att du blir anställd.

Kriterier som inte får påverka din lön

 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Ålder
 • Sexuell läggning
 • Visstids eller deltidsanställning
 • Föräldraledighet 

Lönekartläggningar ska motverka osakliga löneskillnader på grund av kön

Alla arbetsgivare måste göra en lönekartläggning varje år enligt lag. Det ska ske i samverkan med facket och syftet är att säkerställa att arbetsplatsens löner är jämställda. Lönekartläggningen omfattar alla på en arbetsplats, oavsett om du är med i facket eller inte. På alla arbetsplatser med fler än tio anställda finns också krav på att lönekartläggningen dokumenteras.

En lönekartläggning handlar om att granska och bedöma om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Om skillnader finns ska det utredas om det har ett samband med kön. Kartläggning såväl som analys krävs för att besvara frågan om kön har betydelse för lönesättningen.

Fackförbundet ST var en av parterna som drev på en förändring av lagstiftningen för att motverka lönediskriminering på arbetsplatserna. 

Vad kan jag göra om jag tror att min lön är satt på osakliga grunder?

Om du misstänker att din lön inte är satt utifrån sakliga grunder så bör ta först prata med din chef. Din chef ska kunna motivera och förklara varför du har den lön du har. Ifall frågetecken kvarstår efter samtalet så bör du ta kontakt med din lokala fackliga företrädare

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss