En person sitter och tänker

Missnöjd med löneökning - vad kan jag göra?

Publicerad: 2022-03-31

När du som statligt anställd eller bolagsanställd har haft ditt lönesamtal ska du sedan få ett besked om din löneökning. Om du är missnöjd med din löneökning så finns det saker du kan göra inför nästa lönerevision. Här listar Fackförbundet STs lönerådgivare några av sina bästa tips.

1. Ta reda på vilka lönekriterier som finns på din arbetsplats

Till att börja med är det viktigt att du känner till lönekriterierna på arbetsplatsen. Genom att arbeta i enlighet med lönekriterierna kan du redan nu lägga grunden för att påverka nästa års lön. Är du osäker kan de lokala förtroendevalda informera om vilka lönekriterier som gäller inför lönerevisionen.

Lägre löneökning än inflationstakten?

Fackförbundet ST kämpar för att alla medlemmar ska ha en reallöneökning och de senaste 20 åren har i detta avseende varit mycket framgångsrika.

Dock kan det under perioder bli så att vi misslyckas med det på grund av inflationen. Det är vid avtalsrörelser som vi fastställer nivåerna på löneökningarna och då är det reallöneökningar vi kräver.

Ibland kommer önskemål om att inflationssäkra löneökningar. Det problematiska med det är att inflationen kan bli både högre och lägre än förväntat och en inflationssäkrad löneökning skulle även innebära att arbetsgivaren kräver lönesänkningar om inflationen blir lägre än förväntat. 

  2. Få kunskap om varför ditt lönepåslag ser ut som det gör

  Om du är anställd på en myndighet och inte får någon löneförhöjning, eller bara ett lågt påslag bör du hänvisa till det löneavtal som gäller för dig som jobbar på en myndighet.

  Avtalet säger att din arbetsgivare ska förklara och motivera varför du fått ett väldigt lågt eller inget påslag.  Därefter ska din chef även göra en skriftlig plan tillsammans med dig där det tydligt står vad du kan göra för att påverka din lön.

  För dig som jobbar inom bolag kan det se annorlunda ut. Om du har frågor eller funderingar kontakta då en förtroendevald på din arbetsplats eller ring ST Direkt på 0771-555 444.

  3. Har hänsyn tagits till din kompetensutveckling?

  Om du har fått nya arbetsuppgifter, gått en kurs, utbildning eller deltagit i ett särskilt projekt med mera kan detta utgöra ett skäl till varför du borde få ett större påslag vid nästa års lönerevision. 

  Här är det dock viktigt att du håller reda på om din kompetensutveckling redan har tagits hänsyn till i årets lönesamtal eller inte.

  Har du fått väsentligt förändrade arbetsuppgifter som du kommer behålla en längre tid kan det vara aktuellt med en ny löneinplacering. Den diskussionen behöver inte ske under lönerevisionen utan ska ske när du byter tjänst.

  4. Tala om för din chef vad du vill utveckla

  Slutligen, glöm inte att tala om för din chef vad du själv vill uträtta och utveckla i din tjänst och varför du vill göra det. Det är både ett sätt att visa att du tänker dig en framtid hos arbetsgivaren och ett sätt att visa att du är mån om en positiv utveckling för dig själv och för arbetsplatsen.

  5. Prata med ditt lokala fack

  Glöm inte att de förtroendevalda på arbetsplatsen ofta har en god inblick i löneprocessen och kan svara på frågor oavsett om din arbetsplats använder sig av lönesättande samtal (inom staten) eller en traditionell facklig löneförhandling (läs mer om facklig löneförhandling inom staten eller löneförhandling på bolagen). De vet även vad som står i ert lokala löneavtal om ett sådant finns.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss