En person står och ser fundersam ut

Inför lönesamtalet – hur bemöter jag chefens argument mot högre lön?

Publicerad: 2022-03-31

Fackförbundet ST listar fyra vanliga argument mot en högre lön som du kanske kommer att höra från din chef under lönesamtalet. Och så berättar vi om hur du kan bemöta dem.

”Pengarna ska räcka till de andra också”

  • Det här är ett lätt sätt för arbetsgivaren att slippa motivera. Du ju är där för att diskutera din lön. Be arbetsgivaren motivera varför du fått den ökning du fått. Arbetsgivaren ska nämligen kunna motivera varför du får ett visst påslag och kunna besvara på vilket sätt du ska prestera för att kunna få en bättre löneutveckling framöver.

”Du har ju redan så hög lön”

  • Påminn arbetsgivaren om att lönerevisionen handlar om att utvärdera årets prestationer utifrån mål och kriterier – alldeles oavsett om du redan har en bra lön.

”Vi har inte så höga löner här”

  • Om du konstaterar att det inte finns ekonomiska möjligheter för en löneökning som skulle göra dig nöjd, fundera på hur din lön ser ut i förhållande till andra med motsvarande uppgifter och kvalifikationer. Ligger du ungefär lika, kanske det helt enkelt är fel arbetsplats och fel tjänst för dig. Fundera också på om det finns andra saker än högre lön som skulle få dig att trivas bättre, till exempel nya arbetsuppgifter eller utvecklingsmöjligheter på jobbet. Prata med din chef och ditt lokala fack.

”Vi prioriterar inte dig i år”

  • Det kan vara så att arbetsgivaren tillsammans med facket har kommit fram till att det finns grupper som behöver prioriteras och därmed ges mer utrymme i lönerevisionen. Det är så klart aldrig roligt att tillhöra en grupp som inte prioriteras. Men nöj dig inte med det beskedet. Se till att du får reda på hur du kan påverka din lön på kort och lång sikt. Ta framför allt tillvara på nästa utvecklingssamtal.

Fler frågor om lönerevisionen 2022?

Vi har samlat svar på våra medlemmars vanligaste frågor om höstens lönerevision, till exempel hur du förbereder dig för ditt lönesamtal.

FAQ om höstens lönerevision

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss