Fler personer har ett möte

Har jag rätt att få veta mina kollegors löner?

Publicerad: 2022-04-01

|Uppdaterad: 2024-05-20

Uppgifter om lön räknas som offentlig handling hos vissa arbetsgivare. Om du har rätt att få veta dina kollegors lön eller inte beror på var du arbetar. Här berättar Fackförbundet ST mer om vad som gäller.

Om handlingen är en offentlig uppgift ska den lämnas ut genast eller så snart som möjligt. Om du vill ta del av en allmän handling behöver du inte identifiera dig eller avslöja ditt syfte.  

Beslut om en offentlig handling ska lämnas ut eller inte avslutas med en så kallad besvärshänvisning som beskriver hur beslutet kan överklagas. Alla handlingar som du har rätt att se har du också rätt att få en kopia på. Myndigheten kan ha rätt att ta betalt för kopior till självkostnadspris. 

Jag arbetar på en statlig myndighet 

På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren, eftersom de räknas som en allmän handling. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 4 §.

Lönestatistik för staten

Är du statligt anställd kan du med fördel ta del av Fackförbundet STs lönestatistik. Lönestatistiken hjälper dig att veta hur du ligger till lönemässigt vilket kan vara användbart inför ditt nästa lönesamtal.   

Läs mer

Jag arbetar på ett statligt bolag

I regel omfattas inte statliga bolag av offentlighetsprincipen. Det innebär att löneuppgifter inte är offentliga och att arbetsgivaren därmed kan neka att lämna ut dem. Det finns dock några undantag som regleras i Sekretesslagen 8 § samt i Sekretesslagens bilaga.

Om verksamheten omfattas av offentlighetsprincipen framgår av bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (se längst ner under Övergångsbestämmelser på länken till lagen). I vissa fall är hela verksamheten offentlig. Det innebär att även löneuppgifter ska lämnas ut om du begär det. I andra fall är det bara delar av bolagens uppdrag som omfattas av offentlighetsprincipen. Det framgår också av bilagan.

Jag arbetar inom den privata sektorn

I privat verksamhet där kommun eller region inte har ett rättsligt bestämmande eller inflytande (exempelvis där de äger mindre än hälften av aktierna) gäller inte offentlighetsprincipen. Du har därför ingen rätt att få ut uppgifter om lönerna.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss