En person sitter på en bänk

Går det att höja lönen utanför den årliga lönerevisionen?

Publicerad: 2022-03-31

Vanligtvis sker löneförändringar när du nyanställs eller vid en årlig lönerevision. Det finns emellertid vissa tillfällen då det kan vara aktuellt att diskutera din lön även om det inte är dags för ditt årliga lönesamtal.

Lönen kan behöva ses över om du fått nya arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter, ansvarsområden och arbetets svårighetsgrad är viktiga kriterier vid lönesättning. Om det skett förändringar i din anställning, till exempel om du fått nya arbetsuppgifter, så kan det innebära att din lön ska ses över.

Om du fått förändrade arbetsuppgifter som innebär mer ansvar eller är mer kvalificerade så bör du boka in ett lönesamtal med din chef snarast. Samtalet behöver inte ske i samband med den årliga lönerevisionen utan kan göras när som helst under året.

Om du har en ”felaktig” lön ska den ses över

Ett annat tillfälle när du bör diskutera din lön utanför lönerevisionen är om du anser att du har en felaktig lön, en så kallad ”snedsits”. Med snedsits menas att din lön ligger betydligt lägre än vad som är rimligt i jämförelse med andra medarbetare som har motsvarande arbetsuppgifter, ansvar, krav på kvalifikationer, kompetens och erfarenhet. 

Upplever du att du har en osakligt låg lön i jämförelse med kollegor som har motsvarande arbete? I så fall rekommenderar vi att du tar kontakt med en facklig representant på din arbetsplats för att diskutera din lön. Du kan även boka ett möte direkt med din chef.