Närbild på fötter mot en regnbågsmålad gata

Vad är hbtqi?

Publicerad: 2022-04-06

Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson. Hbtqi-rörelsen samlar personer inom hbtqi-spektrat och värnar om deras rättigheter och intressen.

Homosexualitet och bisexuallitet handlar om sexuell läggning, medan trans handlar om könsidentitet och queer kan beröra både och. Intersexualitet eller intersex handlar om kroppens funktioner kopplat till en normsyn på könskategorier. Hur ens sexuella läggning och könsidentitet ska definieras bestäms helt utifrån en själv. 

Vad betyder de olika begreppen?

  • Homosexuell är en person som blir attraherad av eller kär i personer av samma kön. 
  • Bisexuell är en person som blir attraherad av eller kär i en person oavsett om denne är man eller kvinna. 
  • Transperson är ett samlingsnamn för olika könsidentiteter. En som definierar sig som transperson kan, oavsett biologiskt eller juridiskt kön, uppfatta sig som man, kvinna, både man och kvinna eller inte identifiera sig som något av detta. Transpersoner kan liksom andra vara homosexuella, bisexuella eller heterosexuella.
  • Queer har flera olika betydelser. Det kan användas som en identitet och då stå för en önskan att slippa identifiera sig och en önskan att ifrågasätta könsnormer. Queer är även ett begrepp som kan beskriva ett kritiskt förhållningssätt till normer och då både handla om kön och sexuell läggning.
  • Intersexperson eller intersexualitet syftar till personer som har en intersexvariation. Intersexvariation beskriver ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könsskörtlarna eller könsorganens utveckling är atypisk. Intersex kan en person välja att kalla sig och kan vara kvinna, man eller ickebinär.

Ett sätt att engagera sig i hbtqi-frågor på arbetsplatsen är att jobba strategiskt med att förändra strukturer som är diskriminerande. Börja med att se vilka normer som finns på din arbetsplats. Vilka normer finns och hur skulle ni vilja att det var?

Bli medlem i ST och var med och påverka så att din arbetsplats blir en inkluderande arbetsplats.

Läs mer om vad ST gör för att stödja hbtqi-personer i arbetslivet och hur våra förtroendevalda arbetar mot alla former av diskriminering, bland annat genom rollen som likabehandlingsansvarig. 

Fördjupning

Vill du läsa mer om hbtqi? Här har vi samlat matnyttiga webbsidor och annat material. 

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Här hittar du både kortare utbildningar och material i form av både enkla checklistor samt utredningar som ger fördjupning. 

TCO
TCOs material Rekrytera utan att diskriminera ger handfasta råd till dig som är involverad i rekryteringsprocesser. 

RFSL 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter erbjuder en bred palett av kortare och längre utbildningar, hbtqi-certifiering av arbetsplatser samt fördjupning i arbetsmiljöfrågor och hbtqi. 

Sensus
ST samarbetar med Sensus när det gäller grundutbildning inom arbetsmiljö. Du hittar mer information på Sensus hemsida eller här på STs sida under utbildningar. Sensus erbjuder även det pedagogiska konceptet Mångfald och Dialog för att arbeta med mångfalds- och diskrimineringsfrågor.