En kvinna tröstar en annan ung kvinna som sitter i en soffa och ser trött ut

Så gör du om du blivit utsatt för sexuella trakasserier

Publicerad: 2022-04-06

Det är du som är utsatt som avgör om ett beteende är kränkande eller inte. Alla har rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats.

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen. Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier behöver du däremot berätta för den som utsatt dig att beteendet är oönskat. Undantaget gäller om handlingen är uppenbart kränkande och förövaren själv borde kunnat inse det.   

Så kan du agera

Lägg märke till situationen – stanna upp och tänk efter: Vad hände här? Hur kändes det? Sexuella trakasserier utmärks av ett uppträdande med sexuella undertoner som kränker någons värdighet. Det kan vara kommentarer, blickar, tafsande eller olämpliga inviter. Be personen att sluta med det oönskade beteendet. Personen måste få veta att beteendet är ovälkommet. Känns det svårt att berätta i ett fysiskt möte kan det kännas lättare att skicka ett mejl. 

Berätta - Det är upp till arbetsgivaren att hantera situationen, men då behöver hen få veta vad som pågår. Du kan vända dig direkt till arbetsgivaren. Du kan också välja att tala med en fackligt förtroendevald på din arbetsplats eller med ditt skyddsombud. 

Dokumentera – spara sms, mejl eller lappar som upplevs som kränkande. Det är också bra att skriva upp vad som sägs och görs och vad du gjort vid tillfällena. Om din arbetsgivare brister i sitt ansvar att utreda och åtgärda uppgifter om sexuella trakasserier kan du göra en anmälan. Anmälan görs till ditt fackförbund. Om du inte är medlem i facket görs anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Du kan utöver det anmäla personen som trakasserar dig till polisen eftersom vissa handlingar är brottsliga. 

Aktiva åtgärder -  Arbetsgivaren är utöver sitt ansvar att utreda inträffade händelser skyldig att arbeta aktivt, systematiskt och förebyggande så att sexuella trakasserier inte ska uppstå på arbetsplatsen. Dessutom ska det på varje arbetsplats finnas riktlinjer och rutiner där det framgår att sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier inte accepteras, och hur de hanteras om de trots allt händer.  

Behöver du någon att prata med?

Har du andra frågor eller behöver någon att prata om din situation med? Då kan du kontakta ST Direkt på 0771-555 444.