Personer i samtal om att lämna referenser

Referenser – så funkar det!

Publicerad: 2022-04-14

Har du kommit så långt att arbetsgivaren ber om dina referenser har du gjort ett bra intryck på arbetsintervjun. Du är aktuell för rekryteringen och kan börja fundera över vem som är bäst lämpad att vara din referens.

En bra referens är en person som har tillräcklig kunskap om dig för att på ett professionellt sätt kunna bedöma dina styrkor och svagheter, ditt sätt att jobba och dina utvecklingsmöjligheter. Det ska även vara en person som har en positiv bild av dig.

Referenserna fungerar som ett komplement till ditt CV, ditt personliga brev och det eventuella personlighets- och/eller begåvningstestet när du söker jobb.

När lämnas referenser?

Du behöver inte skicka med dina referenser på en gång utan kan vänta tills arbetsgivaren frågar efter dem. På så sätt vet du också om du behöver förbereda dina referenspersoner.

Hur många referenser ska jag lämna?

De flesta arbetsgivare vill kontakta minst två referenser innan de anställer dig. Men förbered om det går gärna flera referenser. Skulle någon vara på semester, föräldraledighet eller liknande har du då fortfarande referenser kvar och behöver inte leta nya.

Vem kan vara referens?

Den vanligaste och mest efterfrågade referenspersonen är en chef eller tidigare chef. Men det kan också vara:

  • En kollega
  • En uppdragsgivare
  • En lärare eller före detta lärare
  • En föreningsordförande
  • En handledare

Att tänka på

  • Du behöver inte lämna ut din nuvarande chef som referens.
  • Fråga referenspersonen om lov innan du lämnar ut hens kontaktuppgifter till arbetsgivaren. På så sätt kan referenspersonen även förbereda sig för de frågor som arbetsgivaren kan tänkas ställa beroende på den tjänst du söker.
  • Byt ut och rensa dina referenser. Har det gått ett halvår sedan du sökte jobb behöver du fråga igen. Och söker du en annan slags tjänst kanske en annan referens passar bättre.
  • Glöm inte bort att tacka referenspersonen när ansökningsprocessen är över.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss