Så skriver du ett bra CV

Publicerad: 2022-04-14

Innan du börjar skriva ditt CV bör du tänka igenom vad du vill förmedla. Har du gjort en kompetensinventering vet du redan dina främsta styrkor. Nu är det dags att paketera dem!

Psst...du känner väl till vår CV-granskning?

Som medlem i ST får du ditt CV och personliga brev granskat av våra experter. Vi ger tydliga tips på hur du gör dina ansökningshandlingar ännu vassare.

Logga in på Mina sidor

Innan du börjar skriva CV

Tänk igenom:

 • Hur skulle du kort beskriva din nuvarande arbetsplats så att en amatör skulle förstå verksamheten?
 • Vad är du mest stolt över från ditt förra jobb?
 • Vilka utbildningar har gett dig mest genom åren?
 • Hur skulle en kort sammanfattning av ditt yrkesliv se ut?
 • Vilka är dina långsiktiga yrkesmässiga mål?

Sammanfattning och mål

I början av ditt CV kan du ha en sammanfattning av dina mål och ditt yrkesliv. Genom att ha med en sammanfattning kan du i viss mån styra hur arbetsgivaren väljer att läsa ditt CV.

Det kan vara viktigt med en sammanfattning om du söker jobb som vid första anblick ligger långt ifrån ditt kompetensområde. Om sammanfattning eller mål saknas kan det ibland bli svårt för arbetsgivaren att förstå varför du sökt jobbet. 

Sammanfattningen kan se ut ungefär så här:

"Den röda tråden i mitt yrkesliv har varit försäljning, projektledning och utbildning. Min målsättning är att i nästa arbete jobba ännu mer med projektledning så att jag får nyttja min realism, optimism och organisationsförmåga." 

Anställningar

Det vanligaste är att skriva dina anställningar i kronologisk ordning. Skriver du i kronologisk ordning börjar du med din senaste anställning först. Det gör ditt CV lättläst och du lyfter fram dina mest aktuella kunskaper och erfarenheter. 

Vad har du åstadkommit i ditt arbete?

Det är viktigt att kunna visa dina resultat i ditt CV. Men ibland kan det vara lite obekvämt att prata om just ”resultat” och ”prestation”.

Försök att svara på dessa frågor när du beskriver dina anställningar:

 • Vilka lärdomar har du med dig från din anställning?
 • Vilka utmaningar mötte du på din anställning?
 • Hur såg situationen ut hos arbetsgivaren?

Svarar du på detta för varje anställning kan arbetsgivaren lättare förstå vilka miljöer du arbetat inom och vilka färdigheter och förmågor du övar upp i din förra anställning. 

En beskrivning av din anställning kan exempelvis se ut så här:

”I mitt arbete som handläggare på Skatteverket hittade jag, genom samkörning av olika register, totalt X MSEK i felaktiga momsinbetalningar.”

När du skriver dina anställningar är det bra att starta med:

 1. Titel
 2. Arbetsgivare
 3. År och månader

Exempelvis så här:
”Kommunikatör, SMHI, Norrköping, 2010.09 - 2013.06”

På så sätt marknadsför du din titel först. Det exakta startdatumen behöver inte vara med. Månader är däremot bra att ha med eftersom arbetsgivare ofta vill ha en överblick över eventuella luckor.

Att ha en lucka i ditt CV är ingen katastrof. Det viktiga är hur du själv ser på luckan. Vad hände, vad lärde du dig och vad gjorde du under tiden?

Utbildningar

Efter anställningar i ditt CV följer utbildningar. Det mest vanliga är att börja med de längsta utbildningarna först. 

 1. Börja med akademiska eller eftergymnasiala utbildningar
 2. Därefter längre utbildningar, exempelvis utbildningar som varat ett par veckor eller något halvår
 3. Slutligen kortare utbildningar

Om du har många kortare utbildningar kan du ta med enbart de som är relevanta för det arbete du söker. 

Det kan vara bra att beskriva dina utbildningar kort med innehåll och framförallt anledning till varför du läste utbildningen. Skapa gärna en länk så att arbetsgivaren kan gå in och läsa mer om utbildningen.

Layouttips

 • Håll dig till ett eller två typsnitt i hela ditt CV. På så sätt uppfattas det inte rörigt.
 • Var konsekvent med hur du använder stilar i rubriker.
 • Numrera alltid sidorna om ditt CV innehåller fler än en sida.
 • Tänk på att den som läser ditt CV med stor sannolikhet kommer skriva ut det i svartvitt och A4-format. Använd därför inte för ljus färgtext och håll dig till A4.
 • Gör ditt CV mer luftigt och lättläst genom att göra radavståndet större, alltså större än standardinställningen i de flesta skrivprogram.  
 • Se till att dina kontaktuppgifter finns tydligt angivna på alla sidor.

Förtroendeuppdrag

Det är definitivt inte fel att ta med de uppdrag du kan ha haft som ordförande, fotbollstränare, cirkelledare eller bostadsrättskassör. Du får gärna beskriva varje uppdrag kort, hur stor föreningen var, vad du fick göra eller om det var ett utlopp för din kreativitet. Det visar hur du är som person och vilka intressen du har.

Intressen

Det är vanligt att ta med olika fritidsintressen när en skriver sitt CV, såsom vänner, trädgården, tennis eller resor. Intressen kan ofta ge en bra initial bild av dig som person. Dessutom är det en bra isbrytare vid intervjun. Men håll det kort.

Referenser

Du behöver inte ha med referenser i ditt CV. Skriv istället att referenser kan lämnas vid önskemål. Det är bättre att arbetsgivaren kan få referenserna när de efterfrågas.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss