Kollegor som jobbar tillsammans

Söker du jobb inom staten? Det här behöver du veta

Publicerad: 2022-04-14

Är det någon skillnad på att söka jobb i staten jämfört med i privat sektor? Lite grann faktiskt. Här listar vi fem saker som skiljer sig och som kan vara bra att ha i åtanke när du tänkt söka jobb på myndighet eller annan statlig verksamhet.  

1. Saklig grund

Inom den privata sektorn är arbetsgivare i princip fria att anställa den de vill, så länge de inte sorterar bort sökanden på någon av de lagstadgade diskrimineringsgrunderna (till exempel kön). I den statliga sektorn ställs högre krav på saklighet i rekryteringen. Enligt regeringsformen får statliga arbetsgivare endast ta hänsyn till sakliga grunder så som utbildning och erfarenhet. Det ska inte spela någon roll vem du känner på myndigheten till exempel.  

Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. 

- Regeringsformen 12 kap 5 § 2 st 

2. Bunden till kravprofil

Ni vet den där listan med kompetenskrav som alla jobbannonser har? Ofta brukar ju ett generellt råd vara att inte stirra sig blind på den och söka även om man inte har exakt alla kvalifikationer. Men en statlig arbetsgivare är faktiskt tvungen att i första hand anlita en kandidat som uppfyller just de krav som står i annonsen.  

Här gäller det att läsa annonsen rätt. Är det formulerat som ett krav eller önskemål? Om det står till exempel ”Det är meriterande om du…” eller ”Vi ser gärna att du…” betyder det inte att det är ett krav, bara ett plus. Om det däremot står att du ska ha fem års erfarenhet, då är det det som gäller och du kommer bli bortsorterad om du inte har det.  

3. Din ansökan är en offentlig handling

Alla ansökningar som skickas in till myndigheter och andra offentliga arbetsgivare är offentliga handlingar. Det innebär att vem som helst kan begära ut dina ansökningshandlingar från myndigheten.  

Detsamma gäller förstås även för dig – är du nyfiken på vilka dina konkurrenter är kan du begära ut deras ansökningshandlingar.  

4. Informationsplikt

I den statliga sektorn är arbetsgivaren skyldig att informera om lediga tjänster på ett lämpligt sätt. Det skapar transparens och gör att alla har samma möjlighet att söka tjänsterna. Undantag finns, till exempel när det gäller kortare tillfälliga anställningar. Dock är det upp till arbetsgivaren att avgöra vad som är ”lämpligt sätt” just för den aktuella anställningen.  

På grund av denna regel är chansen att få jobb genom att skicka in en spontanansökan inte lika god i staten som i privat sektor. Kolla upp först hur myndigheten du är intresserad av hanterar spontanansökningar.  

5. Rätt att överklaga

Om du inte fick jobbet har du rätt att överklaga beslutet. Och visst går det att få rätt, men det är inte helt enkelt. Bara 1,18% av dem som överklagade 2019 fick rätt hos Statens överklagandenämnd, som beslutar i fallen. Och även om du får rätt i sak är det ingen garanti för att du faktiskt får jobbet då nämndens beslut är ganska enkla för arbetsgivarna att kringgå. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss