Nödhjälp som packas

Vad är en bisyssla? 

Publicerad: 2022-04-14

|Uppdaterad: 2024-01-26

En bisyssla är all sysselsättning du har utanför anställningen, förutom det som hör till privatlivet. Det kan vara obetalda uppdrag som nattvandrare, styrelsearbete i en förening eller fotbollstränare för ett knattelag. Det kan också vara betalda uppdrag, till exempel från föreläsningar, extraknäck eller ett eget företag. Här reder Fackförbundet ST ut vad du som statsanställd behöver veta om bisysslor.

Kan arbetsgivaren neka mig en bisyssla?

Huvudregeln är att du som jobbar inom staten får använda din fritid precis hur du vill. Men det finns några undantag – din bisyssla får inte vara förtroendeskadlig, konkurrerande eller arbetshindrande. Läs mer om vad det innebär. 

De här begränsningarna i statligt anställdas frihet finns för att allmänheten ska uppfatta svenska myndigheter som pålitliga, opartiska och okorrumperade. Detta måste förstås vägas mot de statligt anställdas rätt att förfoga över sin egen fritid och möjlighet att engagera sig i civilsamhället. Därför är undantagen ganska få. 

Vad är en förtroendeskadlig bisyssla?  

I lagen om offentlig anställning står det att statligt anställda inte får ha en bisyssla som ”kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende”. Lagen säger också att om arbetsgivaren frågar så måste du som anställd uppge vilka bisysslor du har. Om den sedan anses förtroendeskadlig kan du åläggas att upphöra med denna bisyssla – eller riskera till exempel varning, löneavdrag eller uppsägning/avsked. Detta gäller även under tjänsteledighet.  

Vilken bisyssla som anses förtroendeskadlig är en bedömningsfråga och beror mycket på sammanhanget – till exempel var du jobbar och vilka arbetsuppgifter du har. Denna bedömning går att få överprövad i domstol, men då måste du stämma arbetsgivaren.   

Andra otillåtna bisysslor   

I det kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren specificeras att statligt anställda inte får ha arbetshindrande eller konkurrerande bisysslor. Det innebär att du inte får ha en bisyssla som tar så mycket tid och kraft att den inverkar hindrande på ditt arbete samt att du inte får ha uppdrag för en konkurrerande verksamhet.   

Exempel på förtroendeskadande bisysslor  

Frågor om olämpliga bisysslor brukar normalt lösas direkt mellan arbetsgivare och anställd. Därför finns det ingen statistik över hur lagen tolkas ”i vardagen”. Det finns däremot några exempel på när beslut om stopp för bisysslor har överprövats – och domstolen har gått på arbetsgivarens linje.  

 • En statligt anställd pilot med tillgång till säkerhetskänsliga uppgifter som jobbade extra med att flyga ledande personer från främmande makt.  
 • En skatterevisor på Skatteverket som i egen firma upprättade bouppteckningar i relativt stor mängd.
 • En löjtnant som hyrde ut snöskotrar och hade arbetsgivaren, Försvarsmakten, som största kund.
 • En polis som var ordförande i en ideell förening som bland annat gav hjälp och stöd åt våldsutsatta personer.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss