En orolig kvinna sitter hemma på soffan

Vad händer om jag blir av med min säkerhetsklassning?

Publicerad: 2023-05-30

Du som har ett säkerhetsklassat jobb ska utvärderas löpande ur ett säkerhetsperspektiv. Om arbetsgivaren anser att du inte längre uppfyller säkerhetskraven påverkar det omedelbart ditt jobb. Men hur? Här berättar Fackförbundet ST, det största facket inom staten, mer om dina skyldigheter, rättigheter och möjligheter.

Säkerhetsklassade anställningar är vanligast inom staten och finns för att skydda känsliga uppgifter. Därför måste den som ska få ett säkerhetsklassat jobb genomgå en säkerhetsprövning – en bedömning av pålitlighet, lojalitet och eventuella sårbarheter. Det brukar sägas att den som får ett säkerhetsklassat jobb ”har säkerhetsklassning”, men det är ingen officiell term.

1. I vilket läge kan jag förlora min säkerhetsklassning?

Det finns inga regler kring hur arbetsgivaren ska utföra de löpande säkerhetsprövningarna. Vanligen görs det genom kontakten i det dagliga arbetet. Arbetsgivaren kan också få information från andra myndigheter (exempelvis Säpo). Säkerhetsbedömningen kan också ändras vid byte av arbetsuppgifter eller om det sker förändringar i omvärlden. En ny situation kan ge upphov till nya risker.

Vanliga orsaker till en förändrad säkerhetsbedömning är uppgifter om missbruk, grov brottslighet, stora skulder, beroendeställning till främmande makt eller extremt missnöje med arbetsgivaren. Om du inte klarar en ny säkerhetsprövning får du inte behålla ditt säkerhetsklassade jobb. 

2. Kommer jag att bli uppsagd?

Inte nödvändigtvis. Att ”misslyckas” med säkerhetsprövningen är inte automatiskt skäl för uppsägning. Däremot förlorar du genast tillträdet till din arbetsplats samt till de system och verktyg du använder i jobbet. Men det kan vara så att de uppgifter som framkom i säkerhetsprövningen också utgör sakliga skäl för uppsägning eller avsked. Det är dock en separat fråga. 

3. Det här gäller om du får behålla din anställning

Om du har förlorat din säkerhetsklassning men behåller din anställning så ska du stå till arbetsgivarens förfogande. Det kan därför vara bra att meddela din chef att du finns tillgänglig. Du ska självklart få lön även om du inte har fått nya arbetsuppgifter – om arbetsgivaren antyder något annat bör du genast kontakta ditt lokala fack.

Din arbetsgivare är skyldig att försöka omplacera dig och utgångspunkten är att ni ska komma överens.Vill arbetsgivaren omplacera dig mot din vilja behöver du bara acceptera en skälig lösning. Ditt fack kan hjälpa dig att bedöma skäligheten och, vid behov, förhandla med arbetsgivaren. 

4. Jag har blivit uppsagd, vad gäller nu?

Om du både har blivit av med din säkerhetsklassning och ditt jobb gäller de normala reglerna för den som har blivit uppsagd. Om du anser att det saknades sakliga skäl för uppsägningen kan du eller ditt fack ogiltigförklara uppsägningen. Går det inte att finna en lösning så kan tvisten slutligen avgöras i Arbetsdomstolen (som dock inte bedömer frågan om säkerhetsklassning). Skulle du vinna där så slutar det troligen med skadestånd – inte att du får tillbaka jobbet.  

5. Kan jag överklaga beslutet om min säkerhetsklassning?

Svaret är tyvärr nej. Du kan alltid begära att din arbetsgivare gör en omprövning, vilket de inte är skyldiga att göra. Det enda du kan kräva är att få en motivering till beslutet. Det finns dock en risk att arbetsgivaren inte vill lämna ut detta med hänvisning till sekretess. Sekretessbedömningen går då att överklaga till domstol. 

Medlem i Fackförbundet ST? Vi finns vid din sida

Upplever du att du har blivit uppsagd utan sakliga skäl? Har du inte fått ut en motivering till din indragna säkerhetsklassning? Vi kan titta på ditt ärende och, om det är påkallat, hjälpa dig att driva frågan.

Om du ska genomgå en ny, större säkerhetsprövning (exempelvis med en intervju) kan vi ge dig stöd. Ta inledningsvis kontakt med ditt lokala fack. 

Vi driver också frågan om att det ska bli möjligt att överklaga beslut om säkerhetsklassning. En sådan förändring skulle leda till ökad rättssäkerhet för många statligt anställda.