En kvinna sitter framför datorn i ett kontrollrum

Vad är säkerhetsklassning?  

Publicerad: 2022-04-14

|Uppdaterad: 2024-05-07

Vissa anställningar eller uppdrag, oftast inom staten, är säkerhetsklassade. Den som ska få ett sådant jobb måste först klara en särskild bedömning av sin pålitlighet. Detta kallas för personalsäkerhet och finns för att skydda känsliga uppgifter. Här berättar Fackförbundet ST  om vad säkerhetsklassning innebär.

Ett jobb där den anställda tar del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan placeras i säkerhetsklass. Det finns tre sådana klasser, som skiljer sig åt beroende på hur känsliga uppgifter personen kommer i kontakt med samt hur stor skada personen skulle kunna åsamka Sveriges säkerhet. Säkerhetsklass 1 innebär högsta krav på personalsäkerhet. 

1. Hur bedöms personalsäkerheten? 

För att placera en person i säkerhetsklass 1 behövs beslut från regeringen. Annars är det i regel arbetsgivaren, exempelvis en myndighet, som gör bedömningen. Den prövning som görs ska enligt säkerhetsskyddslagen ”klarlägga om personen kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas […] och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt”. Målet är också att upptäcka eventuella sårbarheter som kan göra personen mottaglig för påtryckningar utifrån.  

2. Det här ingår i en säkerhetsprövning 

Förutom de uppgifter som framgår av betyg, intyg och referenser gör arbetsgivaren en särskild säkerhetsprövningsintervju – med fokus på personliga förhållanden. Dessutom gör Säkerhetspolisen en registerkontroll åt arbetsgivaren. Om en anställning är placerad i de två högre säkerhetsklasserna krävs i regel svenskt medborgarskap. Dessutom ska då även en särskild personutredning göras, vilket innefattar en granskning av anhöriga. 

Vad innebär säkerhetsklasserna?

 • Säkerhetsklass 1: Detta är den högsta säkerhetsklassen där den anställde tar del av kvalificerat hemliga uppgifter i mer än ringa omfattning eller där den anställdes deltagande i verksamheten kan orsaka en synnerligen allvarlig skada. Beslut om placering i denna säkerhetsklass fattas av regeringen och det krävs svenskt medborgarskap.
 • Säkerhetsklass 2: Placering i denna säkerhetsklass innebär att den anställde eller den som på annat sätt deltar i verksamheten får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig i en omfattning som inte är ringa, får del av uppgifter i säkerhetsskyddslassen kvalificerat hemlig i ringa omfattning, eller till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka allvarlig skada för Sveriges säkerhet. Även här krävs svenskt medborgarskap.
 • Säkerhetsklass 3: En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamheten ska placeras i säkerhetsklass 3, om den anställde eller den som på annat sätt deltar i verksamheten får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell, i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, eller till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet.

  3. Den anställdas situation följs upp löpande  

  I och med att förutsättningarna för en anställd kan förändras är det chefens uppgift att skaffa sig aktuell och fördjupad personkännedom – främst genom samtal, men ibland också genom regelbundna registerkontroller. Har en anställd exempelvis dragit på sig stora skulder, hamnat i missbruk eller blivit extremt missnöjd med arbetsplatsen? Sådant skulle kunna innebära en säkerhetsrisk och utgöra skäl för omplacering.


  Läs mer: vad händer om jag blir av med min säkerhetsklassning?


  4. En avvägning mellan statens och personens trygghet 

  Systemet med säkerhetsklassning finns för att skydda viktiga samhällsfunktioner mot spioneri, brottslighet, terror och annat som kan hota verksamheten. Samtidigt innebär ett säkerhetsklassat jobb att den anställda får ge upp en del personlig integritet. Dessutom riskerar anställningstryggheten att minska, eftersom säkerhetsprövningar delvis är subjektiva – och inte heller går att överklaga. Detta är en fråga som Fackförbundet ST bevakar noga och där vi självklart står på medlemmarnas sida mot eventuellt godtycke.  

  Exempel på statliga jobb med säkerhetsklassning 

  • Den som har tillgång till känslig information om viktig infrastruktur – till exempel kraftnät och datanät. Dessa uppgifter skulle kunna användas för att lamslå Sverige under en konflikt.   
  • Personer som har hand om Migrationsverkets resesäkerhet vid avvisningar. Det kan finnas utländska krafter som vill veta när en viss person kommer.  
  • De som jobbar för Kriminalvårdens transporttjänst, exempelvis med att ta intagna till sjukhus och rättegångar. Uppgifter därifrån skulle kunna användas för en fritagning.  
  • Alla poliser har anställningar i säkerhetsklass 3 eller högre. Polisbefäl har ofta säkerhetsklass 2 och många jobb inom Säkerhetspolisen har säkerhetsklass 1.  

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss