Personer på kontor

Ny i arbetslivet? Här är några tips för att lyckas på jobbet!

Publicerad: 2024-06-18

Att kliva in i arbetslivet är en stor milstolpe. Det är en tid präglad av spänning, utmaningar och möjligheter till personlig såväl som professionell utveckling. Här listar Fackförbundet ST några saker att tänka på för du ska få en bra start i arbetslivet – och samtidigt må bra!

Ny på jobbet: Så lyckas du

1. Förstå kulturen på ditt nya jobb

Alla arbetsplatser har unika kulturer och normer. Det kan handla om allt ifrån möteskultur till sociala koder som inte alltid är tydliga och uttalade. Så ta dig tid att lära känna din nya arbetsplats, var inte rädd för att ställa frågor och var lyhörd.

En av nycklarna till framgång är ju att du förstår och anpassar dig till kulturen på arbetsplatsen. Men kom ihåg att du är en unik tillgång - våga vara dig själv också!

2. Var snäll mot dig själv 

Alla gör misstag, och att vara ny på ett jobb innebär att det kanske händer oftare, du kanske blir förvirrad eller säger fel saker. Det är ok! Häng inte upp dig på om du missförstod något eller sa något konstigt i mötet. Det är en del att vara ny och att saker blir fel är bara ett kvitto på att du försöker.   

3. Våga be om hjälp

Kom ihåg att alla var nya någon gång - var inte för hård mot dig själv och våga be om hjälp när du behöver det. Din första tid i arbetslivet är en lärorik period, så ta tillvara på varje erfarenhet, se allt som en möjlighet att utvecklas. Det är svårt att bli framgångsrik över en natt, men med tålamod, engagemang och rätt inställning kommer du att få en givande karriär.

4. Var en bra kollega 

Bygg relationer med kollegor och skapa ett professionellt nätverk både inom och utanför organisationen. Detta kan leda till nya lärdomar, samarbeten och utökade möjligheter. Kom också ihåg att vara en schysst kollega och hjälpa andra när och om du kan. 

5 .Känn till dina rättigheter

Ta reda på om kollektivavtal som finns på arbetsplatsen och kontakta det lokala facket. Det är kollektivavtalet som reglerar arbetsvillkoren på jobbet och det är viktigt att du känner till vad som står där. Om du är medlem i Fackförbundet ST kan du ringa till vår rådgivning inför att du ska börja på en ny arbetsplats.

6 .Var inte rädd för att ställa krav på arbetsgivaren

När du har koll på vad som står i kollektivavtalet så kan du ställa krav på att det efterlevs. Ställ frågor om något är otydligt när det gäller arbetsvillkoren. Om en fråga inte är reglerad i kollektivavtalet eller anställningsavtalet så kan du ta upp frågan med din chef för att klargöra vad som gäller.

Kontakta även fackliga företrädare på arbetsplatsen för stöd i kontakterna med arbetsgivaren och för att få deras syn på frågor som inte är reglerade. Din arbetsgivare har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och att arbetstiden är anpassad till arbetet du ska utföra.

Om du har fått för mycket arbetsuppgifter i förhållande till din arbetstid, ta upp frågan med din chef och begär instruktioner eller stöd för hur du ska hantera situationen.

7. Var proaktiv med din inlärning 

Förbättra dina färdigheter och prestationer genom att aktivt söka kunskap och feedback. Det är så viktigt att alltid vara nyfiken - och ställ frågor! Ta tillfället i akt att delta i utbildningar och arbetsrelaterade evenemang som kan bredda dina kunskaper och kompetens. Tänk efter, det är lika viktigt att du inte tar på dig för mycket.

8. Äg dina ”misstag” 

Även om det kan kännas tråkigt när saker blir fel så är det viktigt att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och erkänner eventuella misstag. Det visar på att du är ansvarstagande om du tar lärdom från när saker blir fel, och det kommer att uppskattas av dina chefer och kollegor. 

9. Balansera arbete och privatliv 

En sund balans mellan arbete och fritid är viktigt för ditt välmående och din arbetsprestation. Särskilt viktigt med varierande arbetsmetoder och platser, digitalisering och hemarbete. Sätt tydliga gränser och prioritera din hälsa och dina personliga relationer.

10. Ha ”rätt” inställning 

Några ovärderliga egenskaper i arbetslivet är såklart en positiv attityd och ett öppet sinne. Likaså att vara flexibel och anpassningsbar, var förändringsförberedd. Ditt ”mindset” är ofta avgörande för hur du tar dig an dina arbetsuppgifter och hur du utvecklas på jobbet.

11. Sätt personliga och professionella mål 

Tydliga och framförallt mätbara mål för vad du vill uppnå och var du vill vara på kort och lång sikt ger dig en tydlig riktning och motivation att fortsätta växa i ditt arbetsliv. Sätt, kartlägg och prata om dina mål så ökar chanserna att du når dem!

12. Främja en god arbetsmiljö

Vi som kollegor är också varandras arbetsmiljö! Arbetsplatser som har bra arbetsmiljö över tid har ofta ett gediget och väl fungerande samarbete mellan arbetsgivare och det lokala facket. Tycker du att arbetsmiljöfrågor är viktiga? Då kanske ett förtroendeuppdrag skulle passa dig! 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss