Din guide vid osäkra anställningar – från studentjobb till yrkeslivet

Publicerad: 2024-06-10

Vad har extraknäck, inhopp, sommarjobb, vikariat och provanställningar gemensamt? Alla är tidsbegränsade och mindre trygga än fasta jobb. Här reder Fackförbundet ST ut vad som gäller och berättar hur facket kan hjälpa dig.

Det finns, som du kan se nedan, olika sorters tidsbegränsade anställningar – och de kan vara i allt från timmar till år. Det ska framgå av ditt anställningsavtal vilken anställningsform du har. Det påverkar bland annat dina möjligheter att bli inlasad till en tillsvidareanställning, alltså att få ett fast jobb. 

Särskild visstid är kungen av tidsbegränsade anställningar

De allra flesta som jobbar under studietiden gör det genom särskild visstidsanställning – oavsett om det kallas timanställning, projektanställning, extraknäck eller sommarjobb. Att det finns så många benämningar beror på att denna anställningsform är väldigt flexibel för arbetsgivaren. Den kan användas till allt från korta inhopp till ett års heltidsarbete. 

Läs gärna mer om vad som gäller vid särskild visstid. Vi berättar till exempel om hur länge du måste jobba för att du ska bli inlasad och vilka rättigheter du har om du blir uppsagd.

Vikariat – vanligast på sommaren bland studenter

Ett vikariat bygger på att du tar över en specifik persons arbetsuppgifter medan denne är borta. Sommarvikariat är ett undantag, för där kan en hel grupp anställda som går på semester ersättas av en vikariepool. I och med att ”vanliga” vikariat ofta krockar med studierna så är sommarvikariat klart vanligast bland studenter.

Vikariat påminner om särskild visstidsanställning på flera sätt, men det finns avgörande skillnader – inte minst när det gäller reglerna kring inlasning. Läs mer om hur vikariat fungerar. 

Säsongsanställningar är naturligt tidsbegränsade

Snöskottning och bärplockning är två exempel på arbetsuppgifter som av uppenbara skäl bara kan utföras under en begränsad tid. För den typen av jobb finns säsongsanställningar.

Det finns ingen gräns för hur många gånger du kan bli säsongsanställd av samma arbetsgivare. Denna tidsbegränsade anställningsform kan alltså inte ”kvalificera” dig för en tillsvidareanställning. Däremot kan du ha rätt till återanställning hos arbetsgivaren nästa säsong, om du under de senaste två åren har haft mer än sex månaders säsongsanställning där.

Provanställningar – osäkrast av dem alla? 

Tanken med en provanställning är att arbetsgivaren förutsättningslöst ska få utvärdera dina förmågor. Därför har arbetsgivaren rätt att när som helst avsluta anställningen med två veckors varsel, utan att behöva motivera varför. I gengäld kan du sluta när du vill, utan uppsägningstid. Vissa av de här bestämmelserna kan påverkas av kollektivavtal, därför är det bra att stämma av vad som gäller med det lokala facket. Förslagsvis innan du tackar ja till en provanställning.

I fallet med provanställningar har varken du som arbetstagare eller vi på facket mycket att säga till om. Men arbetsgivaren har några få skyldigheter. Vill du få bättre koll? Läs om reglerna kring provanställningar.

Vissa rättigheter gäller alltid och vi kan hjälpa dig

Som medlem i facket kan vi företräda dig i vissa situationer, oavsett vilken typ av anställning du har. Det kan exempelvis vara om du råkar ut för diskriminering, om arbetsgivaren bryter mot kollektivavtalet eller om du inte får betalt. Du ska heller aldrig behöva acceptera en undermålig arbetsmiljö. Om jobbet känns farligt eller skadligt, vänd dig till närmaste fackliga representant eller prata med arbetsplatsens skyddsombud.

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom staten och vi är förstås experter på ”vår” sektor. Därför kan du som är medlem alltid höra av dig för goda råd och granskning av anställningsavtal. 

Tänk på att...

Deltid är inte en anställningsform – det betyder bara att du jobbar regelbundet, men inte heltid. Du kan jobba deltid med alla sorters anställningsformer.

Om du sajnar upp för ett schemalagt jobb (exempelvis för deltidsarbete på vardagar) går arbetsgivarens önskemål före dina behov. Om arbetstiden krockar med en föreläsning eller praktik måste du be om ledigt. Detta gäller alltså inte om du arbetar ”vid behov”.

Du kan inte räkna ihop anställningstiderna från olika anställningsformer för att bli inlasad. Särskild visstid och vikariat utgör, så att säga, två olika potter. 

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss