En doktorand ser bekymrad ut

Psykosocial arbetsmiljö för doktorander

Publicerad: 2022-12-22

När du genomgår en forskarutbildning är du anställd, student och genomför ett projekt som sträcker sig över flera år – det är en komplex situation och kan leda till psykosociala arbetsmiljöproblem som stress. Fackförbundet ST reder ut hur du kan få stöd i individuella ärenden.

Som doktorand läser du en fyraårig forskarutbildning, ofta med en anställning på universitetet. Att vara både anställd och student kan vara komplicerat. Du genomför också ett långsiktigt projekt som sträcker sig över många år, där kraven bitvis kan vara otydliga och relationen till handledaren ofta är avgörande. Arbetssituationen gör att många doktorander upplever olika psykosociala arbetsmiljöproblem. ST reder i den här artikeln ut hur vi jobbar med frågan och hur du kan få stöd. 

Problem med den psykosociala arbetsmiljön

Arbetsmiljö är mer än hur din fysiska arbetsplats ser ut. Det innefattar också hur du mår på jobbet. Arbetsgivaren har ett särskilt utpekat ansvar även för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Som doktorand är du i en speciell situation, där du är både anställd och student. Det kan vara svårt att definiera vilken roll du egentligen befinner dig i, vilket kan skapa psykosociala arbetsmiljöproblem. Avhandlingsprojektet sträcker sig också över flera år och det kan bitvis vara otydligt vilka förväntningar som finns på dig och hur du ska leva upp till dem.

Problem med arbetsmiljö kommer inte utan skäl. I undersökningar framkommer det exempelvis att det finns brist på tydlig och korrekt information. Vissa doktorander får inte ordentlig introduktion till sin nya tjänst och saknar därför information om vad för rättigheter och skyldigheter som gäller när du är både anställd och student. Det leder till frågor som vem som bestämmer över din antagning och anställning eller vem som egentligen är chef. Den här typen av ovisshet kan i sin tur leda till arbetsmiljöproblem.

Vanliga psykosociala arbetsmiljöproblem som ST stöter på bland doktorander:

  • Relationen till handledaren. Som doktorand befinner du dig i en stark beroendeställning till handledaren – utan att handledaren är din chef. Det är en komplicerad fråga kopplad till vissa riskfaktorer, speciellt om relationen blir dålig. Du har rätt att byta handledare men det kan kännas svårt, speciellt på mindre institutioner. 
  • Stress. Att skriva en avhandling är ett långsiktigt projekt. Vissa jobbar ofta över eller tar inte ut tillräckligt med semester. Arbetsgivaren tar inte heller alltid sitt ansvar för att arbetstidslagstiftningen och semesterlagen faktiskt följs. Att inte få tillräcklig återhämtning kan leda till en ohälsosam stressnivå. Stress kan bland annat synas genom svårigheter att sova eller tänka på annat än jobbet.

Vad kan Fackförbundet ST göra om du upplever problem på arbetsplatsen?

Om du har ett problem kopplat till psykosocial arbetsmiljö kan du som medlem vända dig till din lokala sektion av Fackförbundet ST för att få hjälp. Facket ser till att du får hjälp i diskussioner och att arbetsgivaren tar sitt ansvar enligt lagstiftningen. Du har till exempel rätt till att få hjälpa av din chef med att prioritera arbetsuppgifter för att underlätta arbetet.

Utöver facket finns det andra instanser som kan hjälpa dig i frågan. Det lokala skyddsombudet kan ofta ge samma typ av stöd som facket och det är inte ovanligt att de driver samma eller liknande frågor. Skyddsombudet finns dessutom direkt på arbetsplatsen och känner bättre till relationerna mellan medarbetare. Skyddsombuden utses av facket, men hit kan alla vända sig, oavsett fackligt medlemskap. 

Hur jobbar Fackförbundet ST med psykosocial arbetsmiljö för doktorander?

Utöver det stöd du kan få i individuella ärenden, så jobbar Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet för doktorander med exempelvis återkommande undersökningar av den psykosociala arbetsmiljön.

Tillsammans med SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) tog Fackförbundet ST fram en rapport om doktoranders psykiska välmående. Rapporten visar att en stor minoritet ger oroande svar angående den psykosociala arbetsmiljön.

Utifrån kunskaperna i rapporten och andra undersökningar driver ST även frågan på en politisk nivå, för att göra doktorandens situation mindre utsatt. Det innebär exempelvis att få mer stöd till doktorander eller att driva villkorsfrågor, som att se till att arbetsgivaren efterlever de regler som finns.

De lokala sektionerna ute på landets lärosäten deltar också i det systematiska arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet, för att förbättra situationen för alla på lärosätet, inklusive doktorander.