En doktorand arbetar i ett laboratorium

Permanenta uppehållstillstånd för doktorander

Publicerad: 2022-12-22

När utlänningslagen ändrades juli 2021 blev det svårare för doktorander från länder utanför EU/EES att få permanent uppehållstillstånd efter examen. För många doktorander skapar de nuvarande reglerna ovisshet och stress. Här reder Fackförbundet ST ut hur den förändrade utlänningslagen påverkar doktoranderna.

Vad innebär den förändrade utlänningslagen?

Under 2021 ändrades reglerna för vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd för doktorander som kommer från länder utanför EU/EES. Tidigare hade doktorander rätt till permanent uppehållstillstånd efter fyra års forskarstudier. Efter lagändringen krävs nu en varaktig anställning för att få permanent uppehållstillstånd.

En varaktig anställning innebär att du behöver en tillsvidaretjänst eller en anställning på minst 18 månader från det att Migrationsverket börjar handlägga ansökan. Blir du nekad ett permanent uppehållstillstånd kan du få ett års tillfälligt uppehållstillstånd för att söka jobb eller starta en egen verksamhet. Den nya lagen gäller retroaktivt – även den som ansökte när den gamla lagen gällde blir påverkad av den nya lagstiftningen.

Varaktigt bosatt

Om man är medborgare i ett land utanför EU/EES och har bott i Sverige i fem år utan avbrott kan man erhålla status som varaktigt boende. Det här är inte samma sak som permanent uppehållstillstånd, men om man beviljas status som varaktigt boende har man också rätt till permanent uppehållstillstånd. För att erhålla status som varaktigt boende ska man ha bott i Sverige kontinuerligt i minst fem år eller haft uppehållstillstånd (eller legalt uppehälle i Sverige av andra skäl) under fem år och kunna försörja sig själv och sin familj. Att ansöka om varaktigt boende kan vara ett bättre alternativ än att ansöka om permanent uppehållstillstånd om man har bott minst fem år i Sverige.

Hur påverkas du som doktorerar?

För många utländska doktorander skapar den nya lagen stor stress. De nya reglerna innebär att doktorander, som tidigare kunde få permanent uppehållstillstånd efter fyra års forskarstudier, efter doktorsexamen antingen måste ha en tillsvidareanställning eller minst 18 månaders anställning efter att Migrationsverket börjat behandla ansökan. I praktiken kan det krävas mer än två års anställning, något som sällan förekommer inom högskolesektorn omedelbart efter doktorsexamen. Det skapar stor ovisshet om framtiden.

Du får heller inte ansöka om uppehållstillstånd förrän 14 dagar innan ditt gamla visum går ut. Det innebär en kort lucka och tidsspann för hur din framtid avgörs. Dessutom kan handläggningstiden hos Migrationsverket vara lång, vilket bidrar till ovissheten. 

Var står Fackförbundet ST i frågan?

Enligt regeringens senaste forskningsproposition från 2020 vill man att doktorander och forskare ska stanna och arbeta i Sverige. Ändringen i utlänningslagen går i rakt motsatt riktning.

Fackförbundet ST vill, i likhet med många andra organisationer på svensk arbetsmarknad och inom universitetssektorn, att lagen ska ändras till de regler som gällde innan den 20 juli 2021.

Vad kan du som doktorand göra?

Du kan vända dig till facket för att få mer information om den ändrade lagstiftningen och hur den påverkar dig som kommer från ett land utanför EU/EES. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss