En doktorand funderar på sin yrkesframtid

Vilka karriärvägar efter disputation?

Publicerad: 2022-10-11

Det finns flera karriärvägar efter doktorsexamen – inom akademin eller utanför. Som utbildad forskare har du kunskaper som behövs på många områden. Om du väljer att fortsätta din karriär inom akademin kan facket erbjuda dig viktig information om de villkor det kan ske under.

Vad händer efter disputation?

Det finns ofta en oro bland doktorander för arbetslöshet efter disputation. Men den som har disputerat har goda chanser att hitta ett kvalificerat arbete inom eller utanför akademin.  Längre perioder av arbetslöshet är ovanliga.

Det är ändå alltid en god idé att vara medlem i Fackförbundet ST:s a-kassa, om du trots allt skulle uppleva arbetslöshet under en tid efter disputationen.

Karriärvägarna inom akademin

Den som vill jobba vidare inom akademin kan mötas av olika typer av anställningar och möjligheter till forskningsfinansiering. Fackförbundet ST driver ett krav på en samlad karriärväg efter disputation, men det är få som kan följa en sådan i nuläget.

En samlad karriärväg för dig som nydisputerad forskare skulle vara att först få en anställning som postdoktor under 2–3 år, sedan kunna söka ett biträdande lektorat på 4–6 år för att till sist få en tillsvidareanställning som lektor. Dock finns det ofta långa glapp mellan de tre anställningarna som doktorand, postdoktor och biträdande lektor.

Vill du fortsätta som postdoktor är det viktigt att förstå skillnaden mellan en anställning som postdoktor och att finansiera sin postdok med stipendier. Stipendiefinansiering är vanligare på postdoktornivån än under forskarutbildningen. När reglerna för stipendiefinansiering skärptes för doktorander gjordes inte samma reglering för postdoktorer.

Fortsätta som postdoktor?

 • Vill du fortsätta som postdoktor är det viktigt att förstå skillnaden mellan en anställning som postdoktor och att finansiera sin postdok med stipendier. Stipendiefinansiering är vanligare på postdoktornivån än under forskarutbildningen. När reglerna för stipendiefinansiering skärptes för doktorander gjordes inte samma reglering för postdoktorer.
 • Fackförbundet ST arbetar för att avskaffa stipendiefinansieringen inom akademin på grund av de osäkra villkor som den skapar. En anställning ger en mycket större trygghet för individen.

  Biträdande lektor är en tjänst som ger dig rätt att befordras till universitetslektor om du uppfyller kraven som anges vid utlysningen av tjänsten. Ett biträdande lektorat är en form där forskning och undervisning kombineras. Det är en ganska trygg anställningsform trots att den är tidsbegränsad, eftersom den erbjuder en väg in i fast anställning.

  Karriärvägarna utanför akademin

  Beroende på vilket forskningsområde du är verksam inom finns det naturliga fortsättningar efter din utbildning. Om du har disputerat inom medicin är vården eller forskning och utveckling inom den privata sektorn ofta ett alternativ. Är ditt forskningsfält inom teknik kan industrin vara en naturlig väg att gå, medan du inom humaniora eller samhällsvetenskap till exempel kan vara verksam i offentlig eller ideell sektor.

  Som utbildad forskare får du en gedigen och generisk baskunskap, vilket kan göra dig attraktiv inom flera fält. Du har spetsat din kompetens i att analysera och utveckla teorier, men även lagt mycket tid på att skriva och uttrycka dig i text i ditt avhandlingsarbete. Administrativa uppgifter och att utbilda andra kan också ge dig fördelar inom många fält.

  Hur stöttar Fackförbundet ST dig som doktorand?

  Beroende på vilken typ av forskarutbildning du går kan du få stöd från facket. Som medlem i ST kan du alltid kontakta medlemsavdelningen för råd vad gäller din finansieringsform. Börja alltid med din lokala sektion av Fackförbundet ST.

  Som fackförbund jobbar ST också politiskt. Det innebär bland annat att vi jobbar med att påverka relationen mellan forskning och arbetsmarknad.

  Som fackförbund vill ST att mer medel ska gå direkt till universiteten. Vi vill se fler biträdande lektorat, så fler får möjlighet att jobba vidare med forskning på universiteten. Det innebär en tryggare anställning för individen och färre kortsiktiga projekt. Vi arbetar också för att avskaffa stipendiefinansiering, ett av de mest osäkra sätten att finansiera sin forskarkarriär. 

  Fackförbundet ST tipsar doktoranden

  • Vill du jobba vidare inom akademien är det viktigt att hålla sig à jour med vad som händer på landets lärosäten. Håll dig uppdaterad och sök de passande postdoktorsanställningar och biträdande lektorat som finns.
  • Det behövs kompetens från examinerade doktorander inom många fält. ST organiserar bl.a. de inom statlig sektor och kan dig råd om vilken väg du kan ta där.
  • Det du lärt dig som doktorand behöver inte alltid vara ämnesrelaterat. Lyft det ur din forskning som passar just dig.