En doktorand står och undervisar

Institutionstjänstgöring som doktorand

Publicerad: 2022-05-19

När du går en forskarutbildning är det vanligt att du också gör annat på institutionen, till exempel undervisning eller olika administrativa uppgifter. Det kallas institutionstjänstgöring. I den här artikeln reder ST ut vilka rättigheter du som doktorand har när det kommer till institutionstjänstgöring och vilket stöd du kan få.

Vad innebär institutionstjänstgöring?

Institutionstjänstgöring innebär att du som doktorand arbetar med annat utöver din forskarutbildning. Institutionstjänstgöringen får utgöra högst 20% av arbetstiden, i form av till exempel undervisning eller administration. Den tid du lägger på institutionstjänstgöringen har du också rätt att få förlängning för.

Även om du som doktorand har rätt till förlängning kan det i praktiken vara svårt att räkna exakt antal timmar du lagt ner på annat än din forskarutbildning. I högskoleförordningen finns de regler som styr vad som gäller för din institutionstjänstgöring.

Institutionstjänstgöring i praktiken – vad gäller?

Eftersom det är meriterande att undervisa inom akademin är det vanligt att doktorander efterfrågar institutionstjänstgöring under sin forskarutbildning. Din främsta uppgift är dock att bedriva forskarutbildning inom ditt ämne och det är därför viktigt att du själv får vara med och bestämma vilken omfattning och vilket innehåll institutionstjänstgöringen ska ha.

Det är ett arbetsgivarbeslut om du ska göra institutionstjänstgöring och hur den utformas. Eftersom ni har ett gemensamt intresse av att avhandlingen blir av, att den blir av hög kvalitet och slutförs i tid, innebär det att institutionstjänstgöring inte ska ske på bekostnad av avhandlingsarbetet.

Ta tidigt reda på vad som gäller för din institution. Eftersom det inte får vara högre än 20 % är det viktigt att det inte blir mer än så. Har du inte tid att göra dina vanliga arbetsuppgifter kan det bli en arbetsmiljöfråga.

Det är också viktigt att särskilja institutionstjänstgöring från de uppgifter som ingår i din forskarutbildning. Pedagogisk utbildning är till exempel något som bör falla inom ramen för institutionstjänstgöringen och inte ingå i dina vanliga uppgifter inom forskarutbildningen.

Hur kan ST stötta dig som doktorand?

Om du upplever problem med din institutionstjänstgöring, till exempel för hög arbetsbelastning eller för lite förlängning, kan du få stöd från facket. Bryter din arbetsgivare mot lagen eller det lokala avtalet kan facket vara med och förhandla åt dig. Facket bevakar också att de lokala avtalen följs.

Även i de fall där du stöter på problem med att få institutionstjänstgöring kan facket vara med och stötta på individuell nivå. Är det exempelvis handledaren som sätter hinder i vägen kan det finnas olika skäl för det. Ta kontakt med din lokala fackliga organisation för att få hjälp.

Förutom att stötta den som upplever arbetsmiljöproblem kan facket hjälpa dig att räkna hur många timmar som bör ingå inom ramen för institutionstjänstgöring. De ingår nämligen i beräkningen av den tid som doktorandtjänsten ska förlängas med. Ibland kan det vara svårt att avgöra exakt hur mycket tid som lagts ner, eftersom det ofta är olika på pappret och i praktiken. Dessutom är de lokala arbetstidsavtalen olika vid beräkningen av undervisningstid för föreläsningar, seminarier osv.

Ta kontakt med din lokala sektion av Fackförbundet ST för att ta reda på vilka avtal som gäller och hur du kan få stöd.