En doktorand iklädd labbrock sitter framför datorn

Förlängning av doktorandtjänst – detta behöver du veta

Publicerad: 2022-04-12

Som doktorand läser du en forskarutbildning som beräknas ta fyra års heltidsstudier. För många tar dock vägen till en doktorsexamen längre tid än fyra år och du kan därför ha rätt att förlänga din anställning. I den här artikeln reder Fackförbundet ST ut vad som är giltiga skäl till förlängning.

Vad innebär en förlängning av doktorandtjänst? 

En forskarutbildning är generellt fyra års heltidsjobb för att nå examensmålen. Under tiden som du forskar inom ditt ämne kan andra saker hända, som exempelvis att du får barn eller blir sjuk. När livet händer finns det möjlighet att förlänga din forskarutbildning.  

För att få förlängd anställning behöver du ha ett giltigt skäl. De kallas ”särskilda skäl” i högskoleförordningen och exemplifieras med: 

 • Sjukskrivning 
 • Föräldraledighet 
 • Förtroendeuppdrag i fack- eller studentorganisationer 
 • Tjänstledighet för tjänstgöring i totalförsvaret 

De särskilda skäl till förlängning som nämns i högskoleförordningen är inte en uttömmande lista. Det finns alltså andra skäl som kan vara giltiga för att få en förlängning godkänd. 

Läs mer om högskoleförordningen

Förlängning – utrymme för tolkning av lagen 

Reglerna kring förlängning av en doktorandtjänst lämnar mycket tolkningsutrymme, men är inte det enda som ibland komplicerar processen.  

 • Det finns kunskapsluckor i frågan, både hos arbetsgivare och doktorander, vilket kan skapa osäkerhet. 
 • Det kan vara svårt att själv räkna på hur många dagar, veckor eller månader av förlängning som du har rätt till. Dessutom finns en osäkerhet om hur mycket som i slutändan kommer bli godkänt.  
 • Även om institutionstjänstgöring inte ligger under samma paragraf som de särskilda skälen för förlängning, ska fallet behandlas lika. Om du undervisar eller har administrativa uppdrag ska din anställning förlängas. 

Förutom ovan nämnda skäl ser ansökan för förlängning olika ut vid olika lärosäten och ibland till och med inom ett och samma lärosäte. 

Pandemin – särskilt skäl för förlängning 

Effekterna av pandemin regleras inte i högskoleförordningen som giltigt skäl för förlängning. Arbetsgivarverket har därför beslutat att förseningar i utbildningen, på grund av pandemin, ska anses som ett giltigt skäl för förlängning.  

Hanteringen av frågan om pandemirelaterad förlängning har skiljt sig åt mellan lärosätena. Bristen på information om hur ansökan går till, och hur ansökningarna bedöms, har varit ett problem för många doktorander. Om det är svårt att hitta information om hur ansökan går till på ditt lärosäte, vänd dig till facket för råd och stöd. 

Hur stöttar facket dig som doktorand? 

Eftersom frågan om förlängning kan vara både komplicerad och leda till arbetsmiljöproblem, finns det stöd att hämta hos facket. Hos facket kan du få mer information om hur processen kring förlängning går till på just ditt lärosäte.  

Som medlem i Fackförbundet ST kan du få råd och stöd när du ska räkna på hur lång förlängning du har rätt till. 

Som medlem i facket kan du också få råd och hjälp att räkna ut hur mycket förlängning du har rätt till. Facket kan inte formellt representera dig i en förhandling om förlängning, men kan ge stöd, information och även lyfta frågan i samtal med arbetsgivaren. 

Tänk på att: 

 • regelbundet ansöka om förlängning under utbildningens gång, till exempel i samband med att du uppdaterar din individuella studieplan 
 • se till att du får ett formellt beslut till svar på din ansökan om förlängning 
 • inte lämna all beräkning till slutet av utbildningen 
 • arbetsgivaren har rätt att ge förlängning till andra typer av särskilda skäl, även om de inte är reglerade i högskoleförordningen.  
 • pandemi-relaterade förseningar är ett erkänt skäl till förlängning av din anställning 
 • vända dig till facket om du behöver råd och stöd kring förlängning 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss