En grupp doktorander sitter och läser

Finansiering av doktorandtjänster

Publicerad: 2022-04-12

Det finns olika sätt att finansiera en forskarutbildning och den vanligaste är att du har en avlönad doktorandtjänst vid ditt lärosäte. Som doktorand har du rättigheter – men beroende på vilken finansieringsform du har skiljer sig förutsättningarna. I den här artikeln går Fackförbundet ST igenom de vanligaste formerna för finansiering och hur facket kan stötta dig i dina rättigheter.

Vilka finansieringsformer för doktorandtjänster finns det? 

Den vanligaste formen för finansiering är att ha en avlönad doktorandtjänst. Det innebär att du är anställd i fyra år med rätt till förlängning. Doktorandtjänster finansieras vanligtvis av lärosätenas direkta anslag eller genom externt finansierade forskningsprojekt. Precis som för andra anställda förhandlar de fackliga organisationerna doktorandernas löner och arbetsvillkor, vilket gör det viktigt att vara med i facket.   

En annan form är att bli anställd på ett företag eller i en organisation som industridoktorand. Det innebär att du får lön av det företag du är anställd på, samtidigt som du är antagen till en forskarutbildning på universitetet.  

Ett tredje sätt att finansiera en forskarutbildning är genom stipendier. Med vissa undantag, exempelvis inom vissa EU-program och biståndsprojekt, är dock inte stipendiefinansiering tillåten mer än under ett års forskarutbildning. De tre sista åren behöver du därför anställas på en doktorandtjänst.   

Vad gäller för stipendiefinansiering? 

Stipendiefinansiering innebär generellt sämre villkor, bland annat när det gäller sociala förmåner som a-kassa och pension. Som stipendiat har du heller inte rätt till kollektivavtalade förmåner som till exempel föräldrapenningtillägg och ersättning för läkemedel.  

Statliga lärosäten måste däremot teckna en försäkring hos Kammarkollegiet som ska täcka inkomstförlust under sjukdom eller föräldraledighet. De ska också försäkra doktorander för personskada som uppstår i samband med forskarutbildningen. Statliga medel från lärosäten eller forskningsråd får inte användas för stipendiefinansiering. Det är oftast privata stiftelser eller fonder som finansierar stipendier.  

Finansieras din forskarutbildning genom ett stipendium kan du inte vara med i facket som anställd, men däremot som studentmedlem. Ett medlemskap som student är gratis och innebär att vi som fack har möjlighet att ge stöd.  

Hur kan facket stötta dig som doktorand? 

Som medlem i ST kan du alltid kontakta ST-sektionen på ditt lärosäte för råd och stöd. Du kan också kontakta ST Direkt genom:  

Telefon, 077 1 – 555 444 

E-post, stdirekt@st.org

Som fackförbund jobbar ST även politiskt. Det innebär bland annat att vi jobbar aktivt med att påverka hur den statliga forskningsfinansieringen ser ut. Vill du läsa mer om vårt arbete kan du göra det här.  

Tänk på att: 

 • Som doktorand har du rättigheter. Ta reda på vilka genom din lokala ST-sektion.
 • Det finns regler både på nationell och lokal lärosätesnivå som reglerar doktoranders rättigheter – som högskoleförordningen, lokala universitetsföreskrifter och lokala löne- och arbetstidsavtal. 
 • Kontakta ST om du är osäker på dina rättigheter eller vill veta mer om era lokala avtal på lärosätet. 

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss