En kvinna sitter och jobbar framför datorn

Så sätter du som är chef inom staten lön

Publicerad: 2023-09-25

Många chefer tycker att lönesättning är krävande. Det är inte konstigt. I uppgiften ingår snåriga bestämmelser, svåra bedömningar och besvikna medarbetare. Här ger Fackförbundet ST en översikt på processerna vid nyrekrytering respektive lönerevision – med tips och råd.

Lön är en av de känsligaste frågorna i arbetslivet. Inom staten är lönesättningen förhållandevis reglerad, vilket ur ett chefsperspektiv kan upplevas både som ett stöd och som en begränsning. Nedan kan du läsa mer om att sätta lön vid nyrekrytering och att sätta lön under lönerevisionen. 

Så sätter du lön vid nyrekrytering

Om det finns en lönepolicy på din arbetsplats har du något att luta dig mot. Annars kan du föreslå att en sådan tas fram. Oavsett bör du förankra ett lönespann redan innan rekryteringsprocessen drar igång – med HR och/eller din egen chef.

När ni diskuterar lönespannet behöver ni ta hänsyn till flera olika parametrar, till exempel om det handlar om ett bristyrke och kandidaternas önskade profil. Helt enkelt: Vad är rimligt att betala för att få just detta arbete utfört? Det kan också vara bra att ta hänsyn till hur andra medarbetare med motsvarande arbetsuppgifter ligger lönemässigt. Inom staten är ju löner offentliga, vilket gör att det kan uppstå konflikter om det inte tydligt går att motivera varför en enskild anställd har mycket högre lön än andra.

När lönespannet är bestämt bör du utforma rekryteringsannonserna med detta i åtanke. Vilka krav är rimliga att ställa, givet den lön jag kan erbjuda? Du vill ju inte slösa din tid på jobbintervjuer med överkvalificerade personer.

Du kan självklart ändå ställas inför en situation då du vill anställa en person, men lönen du erbjuder inte är tillräckligt bra. Det kan då finnas en möjlighet att, i viss utsträckning, tillmötesgå kandidatens önskemål i utbyte mot att personen inte ingår i årets lönerevision. Du kan också vända på det, att säga att du inte kan gå högre just nu men lova att personen kommer att ingå i årets lönerevision. Se bara till att förankra ett sådant köpslående med din chef eller HR. 

Så sätter du lön under lönerevisionen

Lönesättningen vid en lönerevision styrs av de kollektivavtal som dina medarbetare omfattas av, men det kan också finnas andra dokument som påverkar processen. Tänk därför på det här under förberedelserna inför lönerevisionen: 

 • Se vad som står i det centrala löneavtalet, RALS
 • Finns det lokala löneavtal som har slutits mellan parterna på myndigheten?  Då är det i huvudsak dessa som reglerar lönerevisionen.  
 • Om det finns en intern lönepolicy kan du där ta del av myndighetens syn på löneprocessen
 • Har det tagits fram lönekriterier på myndigheten? I så fall ska de användas som bedömningsgrund för de enskilda medarbetarnas löneökningar.  

Vill du göra förberedelserna inför lönerevisionen både enklare och trevligare? Då föreslår vi att du bollar med såväl chefskollegor som HR, men också med de fackliga representanterna på plats. 

Bra att veta

Det finns inga lokala löneavtal på min arbetsplats. Hur gör jag? 

Om det saknas lokalt avtal eller om de lokala parterna inte har kunnat enas gäller istället det centrala löneavtalet, RALS. Principerna är desamma som vid ett lokalt avtal, men det saknas förstås lokala anpassningar. Vid lönerevision utifrån RALS gäller bara traditionell förhandling som lönemodell.

Jag har medarbetare som inte är med i facket. Hur gör jag?

I det läget är det du som chef som ensidigt sätter lön – utan att behöva förhålla dig till kollektivavtal. Många chefer väljer i den situationen ändå att höja lönen på ungefär samma sätt som för ”alla andra”, men det är inget krav. 

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss