Möte på kontor

Vad är en bra chef?

Publicerad: 2022-04-04

|Uppdaterad: 2023-03-28

För 20 år sedan var en bra chef en expert inom sitt område med personalansvar – men chefsrollen har utvecklats. Vad behövs egentligen för att vara en bra chef idag? ST har tipsen för att vässa ditt ledarskap så du blir en så bra chef som möjligt.

En bra chef är en chef som ser medarbetarnas förmågor och fungerar som ett coachande bollplank. Chefen är en möjliggörare som ser till verksamhetens bästa och som skapar tillit på arbetsplatsen. En bra chef drivs av att se andra utvecklas i sin roll och nå sin fulla potential. 

Att vara en bra chef

Att vara en bra chef handlar idag om att vara lyhörd och tillgänglig. Det innebär att bygga tillit och skapa relationer med sina medarbetare, men också vara trygg i sitt ledarskap. Som chef ska du vara en vägvisare, men också se till verksamhetens bästa. Det kan bjuda på utmaningar av olika karaktär. 

En utmaning som vi mötts av det senaste året är att vara en tillgänglig chef under distansarbete. Därför är det viktigt att visa sin närvaro som chef på andra sätt än att ses fysiskt. Prata med din arbetsgrupp och kom fram till vad som fungerar för er. 

Ett bra sätt att bygga tillit, även på distans, är att visa att det är okej att göra fel. Ibland är inte alla beslut rätt – och sådant händer. Att vara ärlig om att något blivit fel skapar ett klimat som kommer vara mer tillåtande, och möjliggöra för andra att våga testa och ibland misslyckas.  

Den förändrade chefsrollen och medarbetarnas nya krav

Chefsrollen är under utveckling. Förr innebar det att vara en expert inom sitt område som styrde arbetet på sin avdelning. Idag har chefsrollen mer kommit att handla om att fatta beslut för verksamhetens utveckling och se till att medarbetarna, som är experterna, mår bra och kan utföra sitt arbete under bästa möjliga förutsättning. 

Medarbetarnas krav har också förändrats. Många vill utvecklas i en snabbare takt, med tydliga tidsramar och karriärsteg. De möjligheterna finns dock inte alltid på arbetsplatsen, vilket innebär att chefen behöver kunna tillgodose personliga behov på fler sätt än ett. Det kan innebära att se till att medarbetarna hittar rätt i sina roller och känner sig trygga i att nå sin fulla potential.  

En bra chef är en bra coach

En bra chef är också en bra coach. Det är viktigt att se potentialen hos medarbetare och kunna lyfta egenskaper och stärka beteenden som är positiva för individen. Att vara ett bollplank är viktigt, eftersom många sitter på svaren själva. Det gäller att inge självförtroendet hos medarbetaren att förstå det. 

Men, det är också viktigt att komma ihåg att det inte alltid går att vara alla till lags. Ibland ligger det saker bakom personers ovilja som du som chef inte kommer kunna påverka. Det behöver inte vara personligt. 

5 värdefulla egenskaper hos en bra chef 

Alla är vi olika som personer och det finns ingen exakt formula för det perfekta chefskapet. För att bli en bra chef är det fördelaktigt att vara en social person som tycker det är roligt att interagera med och vill engagera sig i medarbetarna. Du trivs som coach, men kan också stå fast vid beslut som fattats av exempelvis ledningen. 

  • Trygg som person – du ska vara ett bollplank som plockar fram förmågan hos andra.
  • Modig – våga fatta beslut! Men våga också ändra beslut som inte blev bra. 
  • Tillgänglig och lyhörd – återkoppla till medarbetarna och var tillgänglig även för korta frågor. Var ärlig när du inte vet. Det är bättre att svara att du inte vet än att inte svara alls. 
  • Ödmjuk – ta hjälp av andra chefskollegor, både där du jobbar eller genom exempelvis mentorskap för att utvecklas i din chefsroll. 
  • Ha kul på jobbet! Hitta glädjen i att jobba och utvecklas tillsammans med medarbetarna.