Möte på kontor

Ny som chef – tips för dig som är nybliven chef

Publicerad: 2022-04-06

Har du precis fått ditt första chefsjobb? Det kan vara omtumlande. Vi på ST har många chefsmedlemmar som har gått igenom precis samma sak som du. Här har vi samlat våra bästa tips för en smidig start i ledarrollen.

Det finns mycket du kan göra för att ge dig själv – och dina medarbetare – en smidigare resa. Då blir det enklare att upptäcka hur roligt och givande det är med ledarskap. 

Ta reda på arbetsgivarens förväntningar 

Det är oerhört viktigt att du har full koll på exakt vad ditt uppdrag innebär och vilket mandat du har. Se till att du har det skriftligt. Ta också reda på vad som förväntas ”uppifrån” – gärna i form av mål och resultat.  

Glöm inte heller att sätta dig in i arbetsplatsens rutiner. Då slipper du få en chock när du inser att du ska förmedla statistik, godkänna månadsrapporter eller liknande. 

Medarbetarnas förväntningar är också viktiga 

Gruppen du ska leda har också tankar och förhoppningar om dig. Se till att ha en dialog med dina medarbetare – genom att klargöra skillnaderna mellan deras krav och arbetsgivarens krav så minskar risken för att de ska bli besvikna. 

Förväntningar handlar inte bara om mål och resultat. Dina medarbetare kanske räknar med att du alltid ska vara tillgänglig, alltid ha färdiga svar eller att du emellanåt ska jobba operativt. Även här är det viktigt med dialog, förslagsvis i enskilda samtal. 

Var ödmjuk inför det som har varit

Om du som ny chef kommer in och säger att nu ska det bli ordning och reda så underkänner du hur det fungerade förut. Då kan du få många emot dig. Har du fått din nya chefsroll med ett förändringsmandat kan du säga att ”det har fungerat bra under de förutsättningar som har varit, men nu behöver vi göra på ett annat sätt”.  

Ärlighet varar faktiskt längst 

Många nya chefer ställer höga krav på sig själva och vill inte verka osäkra. Men det är bättre att säga ”jag har ingen kunskap om det” istället för att låtsas. Det är betydligt svårare att rätta till fel i efterhand än att ställa en extra fråga. Dessutom brukar människor uppskatta chefer som är ärliga och raka. 

Har du kastats rakt in i övermäktiga uppgifter? Kom ihåg att det är din arbetsgivares ansvar att stötta dig som anställd – även i rollen som chef. Ditt ansvar är att be om hjälp. 

Att bli ledare är en process 

I chefsrollen är det avgörande att skapa goda relationer med sina medarbetare. Du ska inte bli kompis, men vara nyfiken och frågvis. Poängen är att ledarskap är något som mödosamt byggs upp – det kommer inte automatiskt med chefstiteln. Många tycker därför att det är värdefullt att ha en erfaren chef som mentor. Välj gärna någon utanför arbetsplatsen som du kan vara fullt ärlig med. 

Reflektera – gärna med hjälp av feedback 

Som chef är det bra att fundera på vad som har gått bra och mindre bra. Verkar teamet uppskatta mina skämt? Är det bättre med enskilda samtal än gruppdiskussioner? Ta gärna en liten stund i veckan att ställa dig den typen av frågor. Be gärna om feedback för att få underlag, både från din egen chef och från dina medarbetare. Ställ då hellre specifika än övergripande frågor. 

Du kan få stöd från ST 

Två gånger per år anordnar vi, i samarbete med flera andra fackförbund, en lärarledd utbildning som heter ”Ny som chef”. Den behöver du betala för, men vi erbjuder också kostnadsfritt stöd i form av webbutbildningar och chefscoachning. 

Du kan också höra av dig med frågor till STs chefsrådgivning. Där kan du snabbt få vägledning via telefon eller mejl – kring arbetssituationen, arbetsmiljön, dina villkor och olika ledarskapsfrågor.